SAATANA VALE: „SA POLE MIDAGI VÄÄRT“

Kes ütleb sulle, et sa pole midagi väärt, et sa pole piisavalt hea, et sa oled kasutu ja Jumala poolt mitte kasutatav? Kes tuletab sulle muudkui meelde, et oled nõrk, abitu ja totaalne läbikukkuja? Ja kes ütleb sulle, et sa ei vea kunagi välja Jumala standardeid silmas pidades?
Kes ütleb ülistusmeeskonna liikmetele, et nad pole väärt laulma kiitust jumalakojas või muusikutele, et nad pole väärt mängima ülistuspille? Kes ütleb kirikuabilistele, koguduse vanematele, pühapäevakooli õpetajatele, vabatahtlikele ja inimestele lihtsalt kirikupingis, et nad on väärtusetud?
See pole mingi saladus. Me kõik teame, kust see hääl tuleb – Saatanalt endalt. Ta tahab sind pidevalt veenda, et Jumal on pahane su peale. Saatan, kõigi inimeste süüdistaja, tuletab sulle meelde igat su pattu ja läbikukkumist. Ta ütleb sulle: „Jumal ei saa sind kasutada enne, kui saad kõik oma asjad korda ja muudad end Tema vääriliseks.“ Kuid sina ära lange selle põrgu vale ohvriks!
Saatan on veennud paljusid inimesi, kes seda sõnumit praegu loevad, et nad on väärtusetud Jumala silmis olemaks kasutatud Tema poolt. Tunned sa ka end ära selles? Võib-olla sa ei pea end isegi nii palju väärtuslikuks, et olla kutsutud Jumala lapseks. Sa vaatad oma elu peale ja näed seal pidevaid vasturääkivusi ning läbikukkumisi.
Las ma tunnistada sulle midagi – ma pole kordagi elus tundnud, et oleksin väärt oma kõrget kutsumist jutlustajana. Läbi kõigi oma teenistusaastate, mil olen teeninud Issandat, olen olnud piiratud süüdistustest, et ma pole väärt kõnelema Jumala nimel, jutlustama, õpetama teisi ega olema juht. Seega fakt on see, et ma pole ka väärt kirjutama seda sõnumit siin ja sina pole väärt tõstma oma käsi ning ülistama Jumalat. Sest tead, mis? Mitte keegi pole väärt – omaenda inimlikus jõus ja väes! Kuid Jeesus ütles, et Tema on teinud meid enese väärilisteks.
„Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks.“ (Roomlastele 5:19)