SOOSING KOGU ELUAJAKS - Gary Wilkerson

Kas Jumal osutab oma soosingut, õnnistab rohkesti ja laotab oma rikkaliku armu näljaste, ootavate südamete üle? Vastus on – absoluutselt! Leiame sellele kinnitust Kristuse sündimise loos.
Ingel ilmus Maarjale ja kuulutas talle imelisest sündmusest, mis saab sündima ta elus: „Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada.“ (Luuka 1:26-29). 
Piibli õpetlased ütlevad, et Maarja oli tol ajal väga noor, alles teismeline. Kujuta vaid ette, kui kummaline võis see kohtumine ta jaoks olla. Siin oli üks lihtne tüdruk ühest tundmata külast ja perest, kelle ees seisis korraga suur ja aukartust äratav ingel, kuulutades: „Rõõmusta, sa armuleidnu!“ Seejärel ütles ta aga midagi imelist: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks…“ (Luuka 1:30-32)
Inimesed värisesid sageli hirmust, kui ingel neile ilmus, kuid Maarja ei kartnud. Samas oli ta ilmselgelt ehmunud sellest, mida Jumal ütles talle soosingu ja armuleidnu staatuse kohta. Elas ta ju meeste poolt valitsetavas ühiskonnas ja ta elus polnud suurt palju mingit märki soosingust. Ometigi oli üks suur muutus leidmas aset nii tema elus kui kogu maailmas!
Võib-olla sa igatsed näha oma olukordi muutumas. Sa võid seista silmitsi haiguse, pingelise abielu, tõrksa lapse või rahaliste raskustega. Kuid nii nagu Maarja, võid ka sina võtta vastu Jumala soosingu, tunnistades nii nagu temagi oma kiituslaulus: „Olen õnnistatud oma Issanda poolt, kuna Ta näeb mind igal ajal ja kõigis mu eluolukordades. Ta võib tuua esile asju, millest ma poleks osanud unistadagi.“
„Ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad.“ (Luuka 1:50) See hõlmab ka sind!