JUMAL MÕTLEB, MIDA ÜTLEB

Kuuled sa oma koguduses tugevat Jumala Sõna kuulutust, mis armastaval moel paljastab su patu? Kui nii, siis kas lased sel sõnal kõnetada end? Või jätkad oma patus, kogemata vähimatki kurvastust?
Kui tõrjud pidevalt eemale Püha Vaimu hoiatusi, olles Jumalale ikka ja jälle sõnakuulmatu, värvatakse sind Antikristuse kultusesse. Saatan kaasab sind vaikselt üleastumiste müsteeriumisse ja kui siis see tõotatud, imesid tegev Antikristus kord ilmub, niidetakse sind tema valedega jalust ja sa sattud tema pettuste küüsi!
Pane tähele, mida Paulus ütleb kompromisse tegevate usklike kohta, kes keelduvad armastamast ja kuuletumast Jumala pühale Sõnale: „Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus.“ (2 Tessalooniklastele 2:12). 
Siin on kurjakuulutavad tulemused sellest, kui me ei usu Jumala tõde ega tegutse selle põhjal:
  1. Me süda paadub tänu patu pettusele.
  2. Saatan toimetab selle paadunud südame kallal, end õigustades, nii et see ei tunne enam hirmu karistuse ees.
  3. Usklik saab pimestatud valest, mis ütleb, et patule ei järgne mingit karistust ja kohtupäeva pole olemas.
  4. Usklik langeb deemonite õpetuste ohvriks, pidades halba heaks ja head halvaks.
  5. Usklik jääb lõpuks nii kaugele Kristusest ja Tema tõest, et ta muutub täiesti pimedaks Antikristuse suhtes, hakates hoopis teda teenima ja ülistama kui jumalat.
  6. Jumal ütleb taolisele inimesele kohtupäeval:  „Tagane minust, sa ülekohtu tegija!“
Kuid mu armsad, see ei pea olema nii. Jumal on andnud lepingulise tõotuse kõrvaldada meist kõikvõimalikud eksiarvamused ja kinkida meile võidu patu üle. Kõik, mida Ta meilt ootab, on see, et kuulutaksime sõja oma patule, öeldes: „Ma keeldun sõlmimast rahu selle harjumusega. Isa, vabasta mind sellest!“ Ta saadab sellist palvet kuuldes taevast sellise Püha Vaimu au ja väe, et Saatanal pole enam vähimatki võimalust sinuga jamada.
Seetõttu palu just praegu, et Jumal istutaks sinusse suure aukartuse Tema Sõna suhtes. Palu, et Ta aitaks sul lugeda distsiplineeritult Jumala Sõna. Ühtlasi palu ka, et Püha Vaim aitaks sul võtta südamesse seda, mida loed, uskudes, et Jumal mõtleb, mida ütleb.