NEILE, KES EI KUULETU

Jumal loob meile läbi kogu Piibli selge pildi sellest, kui oluline see on, et kuuletuksime Tema Sõnale. Näeme üht taolist näidet kuningas Sauli elust, kellele Jumal andis läbi prohvet Saamueli väga selged ja konkreetsed korraldused. „Mine nüüd ja löö Amalekki ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on, ja ära anna temale armu, vaid surma niihästi mehed kui naised, lapsed ja imikud, härjad ja lambad, kaamelid ja eeslid!” (1 Saamueli 15:3).
Jumal oli kõnetanud Sauli kristall-selgetes terminites ja ometigi – kui ta läks lahingusse, kuuletus ta vaid osaliselt Jumalale. Selle asemel, et hävitada kõiki ja kõike, jättis ta kuningas Agagi ellu, hoides endale ka osa sõjasaagist (vt 1 Saamueli 15:7-9).
Saamuel oli selle tõttu täiesti murtud. Ta ütles Saulile: „Issand läkitas sind teekonnale ja ütles: Mine ja hävita sootuks need patused amalekid ja sõdi nende vastu, kuni sa oled teinud neile lõpu! Aga miks sa ei kuulanud Issanda häält, vaid kippusid saagi kallale ja tegid kurja Issanda silmis?” (1 Saamueli 15:18-19). Sel samal hetkel annab Pühakiri meile edasi kurvastava ja kõhedust tekitava sõna: „Siis tuli Saamuelile Issanda sõna, öeldes: „Ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on
taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku.” (1 Saamueli 15:10-11).
Kas see kirjeldab ka sinu elu? Ons’ Jumal käskinud sinulgi väga konkreetselt tegeleda millegagi, aga sa hoiad sellest ikka veel kinni? Ta Vaim võib just praegu kõnetada sind lahkel ja paluval viisil: „Su patt seisab me kahe vahel, segades me omavahelist suhtlemist. Seetõttu ei saa ma sind ka õnnistada seni, kuni sellest kinni hoiad. Usalda mu Vaimu, kes aitab sind. Pane see maha just praegu, mu laps.“
Jumal ütleb meile: „Ma tahan kogu su südant ja kogu su armastust, mitte vaid poolikut sõnakuulelikkust!“