PATUGA FLIRTIMINE

Jumalakartmatud on alati olnud kaugel tõest, seda üleolevalt põlates, pilgates ja sellel trampides. Nägin selle kohta näidet New York Post’is, kus üks autor kuulutas täie kindlusega: „Teadus on asendanud usu.“
Samas oli Pauluse suuremaks mureks alati need, kes teadsid tõe teed ja kes tunnistasid oma usku Jeesusesse, kuid kes samas flirtisid patuga. „Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu… Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte…“ (Roomlastele 1:25-26). Teised, olles oma lihalike himude vangid, pöördusid aga valeprohvetite poole, et leida rahu. Selle asemel aga said osa „hukutavatest eksiõpetustest…järgides valeprohveteid nende kõlvatuses ning teotades nende tõttu tõe teed.“ (vt 2 Peetruse 2:1-2).
Kõik Pauluse sõnumid usust taganemise ja Antikristuse kohta, olid suunatud lihalikele kristlastele. Mitte Rooma ebajumala kummardajatele, mitte Kreeka paganatele või paganlikele hõimudele, kes teab, kus. Ei. Need olid mõeldud lugemiseks kogudustes ja otse usklikele!
Paulus kutsus kõikjal asuvat Jumala rahvast üles armastama tõde - otsima seda, uurima seda ja kuuletuma sellele. Ta lausa kirjutas: „Olgu tõde te juhiks! Paluge, et Püha Vaim annaks teile silmi, et näha; kõrvu, et kuulda ja südant, et seda armastada. Sest vastasel korral avate te end pettusele ja lõpetate vale uskumisega. Saatan saab üsnagi kergesti kaasata teid Antikristuse kultusesse!“
Piibel ütleb, et vahetult enne Jeesuse tagasitulekut püüab Saatan petta isegi Jumala valituid nii palju, kui võimalik. Vahet pole, kaua keegi on kristlane olnud – ta saab kogema kiusatusi, mille sarnaseid pole elu sees näinud. Isegi kõige tugevam usklik pannakse kahtlema Jumala ustavuses ja Tema pühas Sõnas. „Sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.“ (Matteuse 24:24).