ÕHUTA ÜLES JUMALA AND - Carter Conlon

Paulus ütles Timoteosele: „Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu.“ (2 Timoteose 1:6).
Mu sõna sulle täna on see sama – õhuta üles Jumalalt saadud and. Kui Jumal pani oma käe su üle, pani Ta ka sinusse oma elu ning võime saata korda üleloomulikku. Aga kuidas siis õhutada üles seda Jumalalt saadud andi? See saab alguse sellest, kui ütled: „Issand, ma tahan seda! Ma tahan, et mu elu oleks selline, milliseks Sa oled selle loonud. Ma ei taha lihtsalt sulanduda ühiskonda, muutmata seal midagi. Tahan omada väge, mis aitab mul eristuda kui Jeesuse järgija.“
Mu enda palve läbi kogu mu kristliku elu on olnud järgmine: „Issand, õhuta mind üles. Vii mind järgmisesse kohta – ära lase mul jääda paigale tammuma. Ära lase mul elada eilse päeva armust ja eilsetest võitudest. Täna on uus päev ja uued inimesed, kellega kohtuda. Õhuta mu südames üles kaastunne. Anna mulle silmad, mis näevad inimesi nagu Sina neid näed. Ära lase mul karta inimeste palgeid. Sina elad ju minu sees; Sa andsid mulle oma Püha Vaimu ja jätsid mu siia maa peale ühe kindla eesmärgiga, mistõttu aita mul siis haarata kinni sellest põhjusest, miks elan täna siin, selle põlvkonna keskel!“
Pea meeles, et ainus asi, mis peatab tõelist Jumala last, on uskmatus. Seetõttu peame paluma Jumalalt armu, et suudaksime austada Teda ja kasutada täie rauaga kõike, mida Ta me sisse on pannud. See on see, kuidas inimeste hinged saavad puudutatud – selles, et nad näevad Kristuse reaalsust elamas meis!

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.