TEMA VALGUSTUS - Gary Wilkerson

Kui koged, et Jumal kõnetab su südant teatud asja suhtes, milleks Ta on sind valmistanud – olgu selleks siis mõni tee, mida mööda sa pole kunagi varem käinud või kaua igatsetud tõotuse täitumine – ütlen sulle täie meelevallaga: „Sea end valmis katsuma oma südant läbi!“
Võib-olla sa oled kogenud suuri õnnistusi, kuid sul on usku, et ükskõik, kui hästi ka asjad poleks, parim on siiski alles ootel. See on su usukõne, mille kohaselt su usk ütleb, et Jumala visioon on alati suurem, kui meie unistused. Kui Jumal kutsus meid rajama kogudust, mille pastor ma täna olen, polnud meil aimugi, kuidas Ta meid kasutama hakkab. Kuid mitte nädalatki pole läinud mööda ilma, et keegi ei annaks oma elu Jeesusele. Mil iganes jagame toidust vaestele, küsitakse meilt ikka, miks me seda teeme? Ja me vastus on: „Jeesuse pärast“, mispeale paljud annavad oma elud Talle.
See kõik sünnib väga imelisel moel. Paljud leiavad Jeesuse, muutudes peagi küpseteks jüngriteks, kes kasvavad Jumala tundmises. Seda on hämmastav näha! Ja ma usun, et suuremad asjad on alles ootel. Olen kindel, et Jumal saab end ilmutama veelgi võimsamal moel. Ja seda mitte vaid läbi päästmiste, aga läbi evangeelsete ürituste, vaeste aitamise ja linna mõjutamise.
Siin aga on kogu loo raskem osa: just siis, kui oleme hõljumas keset Jumala võrratumaid tegusid oma eludes, palub Ta meil katsuda läbi oma südamed ja mõelda sellele, mida Ta meis tahab teha. See muudab meid üha enam teadlikumaks sellest, et me oma õigus on kui räpased riided ja me vajame kõiges Tema armu.
Mu igatsus on, et mitte miski mu elus ei takistaks Tema igatsusi minu elu suhtes ja ma usun, et sa tunned sama. Seetõttu katsu oma süda läbi juba täna, lastes Tema meeleparanduse vaimul valgustada ükskõik, millist ala, mis pole meelepärane Talle. Paranda meelt ja võta vastu Tema arm, rõõmustades seejärel kõigi imede üle, mida Ta saab tegema su elus ja su heaks!