USU JUMALA ARMU JA ARMASTUSSE

Kui tahad, et Jumala rahu valitseks su elu üle, pead loobuma päris mitmest asjast:
  • Lõpeta nuputamine selle üle, kuidas Jumal mingid asjad välja töötab
  • Lõpeta muretsemine ja närvitsemine (Filiplastele 4:6 „Ärge muretsege ühtigi!“)
  • Lõpeta Jumalale dikteerimine, mis on õige ja parim su jaoks
  • Lõpeta arvamine, et oled läbikukkunud ja Jumalale mitte meelepärane
Üks kõige efektiivsemaid Saatana lõkse röövimaks kristlaste rahu, on veenda neid selles, et nad peavad pingutama omaenese jõus olemaks meelepärased Jumalale. Ta piirab mind sellega kogu aeg!
Vahel, kui vajan vaikset paika, kus palvetada, sõidan mägedesse. Olin seal alles hiljaaegu, vaadates üle roheliste põldude ja metsade ning nautides Jumala ligiolu. Ja korraga tabas mind mõte, et ma ei teegi midagi Issandale. Hüüdsin: „Issand, ma ei tee piisavalt Su kuningriigi heaks. Ma ainult palvetan, saan jutluste jaoks sõnumeid ja lähen kogudusse ning jutlustan. Kogu maailm aga on teel põrgusse ja ma ei tee midagi Su heaks.“
Ons’ taolised mõtted sullegi tuttavad? Sa teed kõik endast oleneva, et olla meelepärane Jumalale ja ometigi ei tunne sa end pühana. Vähemalt mina küll ei tundnud. Muide, ma vaevu üldse tunnen end pühana…ka oma parimatel hetkedel. Isegi siis mitte, kui kuulutan Püha Vaimu võidmise all. Sa võid nüüd küsida: „Sina, pastor Dave? Sa koged vahel, et ei tee piisavalt Jumala heaks?“ Just nimelt. Saatan sõidab sisse ja paneb meid kõiki tundma end väärtusetute -ja rahulolematutena. Neile kohutavatele tunnetele maad andes kaotamegi aga oma rahu.
Pane tähele Pauluse palvet meie eest: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“ (Roomlastele 15:13). Usu Jumala headusesse. Usu Tema armu ja armastusse ja ära süüdista Teda su peale vihane või pahane olemises või selles, et Ta ei räägi sinuga. Lase Ta rahul hingata su südames ja kogu su elu üle.