LAHENDAMATA TEEMAD

Piibel viitab meie püüetele olla lihalikul moel Jumalale meelepärased: „Sest nad ei mõista Jumala õigust ning, püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele.“ (Roomlastele 10:3). Püüe saavutada omaenda õigust, on tegelikult me lihalik töö ja püüe! Püüd olla Jumalale meelepärane omaenda inimlikust jõust röövib meilt rahu ja rõõmu suhtes Temaga. Mis iganes võite me ka ei saavutaks – need jäävad alati üürikeseks ja me langeme taas kiusatusse. Hingevaenlane aga muudkui närib me kallal ja vestlus temaga võib olla midagi sarnast:
Saatan sosistab: „Kuidas on selle patuga, mida eile jälle nautisid? Sa oled süüdi!“
Sa vastad: „Ei. Olen selle juba andeks palunud. See on Kristuse verega kaetud ja ma olen palunud Jumalat, et Ta paneks mind vihkama seda pattu, et ma seda enam uuesti ei teeks.“
Saatan: “Aga sul on siiski kiusatus seda teha.”
Sina: „Tõsi. Kuid Jeesus on loonud mulle väljapääsutee. Ta Sõna ütleb, et olen võimeline sellele kiusatusele vastu seisma ja Ta päästab mind sellest.“ (vt 1 Korintlastele 10:13).
Saatan aga muudkui ketrab: „Su elus on endiselt lahendamata teemasid.“
Kui ta  need „lahendamata teemad“ jälle esile toob, viidates teatud lahingutele, mis su sees endiselt möllavad, võid vastata talle järgneva piiblisalmiga: „Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette.“ (Koloslastele 1:21-22).
Isegi, kui me Jumalat alt veame, armastab Ta meid ikkagi. Ta otsib meid üles ja lepitab iseendaga. Ta armastab meid isegi keset me võitlusi ja laseb meil läbi Kristuse kogeda rahu koos Temaga.