SA EI SAA ISEENNAST KVALIFITSEERIDA

Kui Saatan püüab sind veenda, et oled väärtusetu kuju elama koos Jumalaga ja teenima Teda, siis sa tead, et see ei vasta tõele. Samas võib sul siiski olla raske olla täiesti kindel, et Jeesus on sind puhtaks teinud ja enese ette seisma seadnud, et Teda ustavalt teenida. Ometigi, Jumala Sõna ütleb, et nii on!
„Et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade
pärandist valguse riigis, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.“ (Koloslastele 1:10-14). Kreekakeelne kokkuvõte sellest salmis on: „Isa on muutnud meid sobivaks, väärtuslikuks ja kvalifitseerituks iseloomu poolest; piisavalt heaks, et saada osa valguse pühade pärandist.“
See, mida Jeesus ristil tegi, kvalifitseeris sind saama osa igavesest pärandist. Ja kui Jumal on sind kvalifitseerinud igavese elu vääriliseks, on Ta loonud sind sobivaks ka oma loomuse poolest. Sa võid ju võtta jumalariigi tööst või teenistusest aja maha, püüdes end sobivamaks muuta, kuid see pole lihtsalt võimalik. Jumal ei lepi kellegi õigsusega väljaspool Tema Poja, Jeesuse Kristuse õigsust.
Sa ei saa kunagi osa Kristuse õigsusest selle nimel vaeva nähes, mistõttu lihtsalt usu ja usalda, et Jumal on selle sulle juba andnud. See saab su osaks usu kaudu. Sa mitte ei saa ainuüksi päästetud usu kaudu, aga sind ka pühitsetakse, mõistetakse õigeks, tervendatakse ja hoitakse alal usu kaudu. See kõik sünnib läbi selle, kui usud, mida Jeesus on sinu heaks teinud.