JUMAL EI ANNA KUNAGI SU OSAS ALLA

Jumal kirjeldab end järgnevalt: „Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha.“ (Hoosea 11:3). Algkeeles kõlab see salm järgnevalt: „Ma tulin nende juurde nende meeleheites ning kosutasin neid õrnalt keset nende vigastada saanud haavatud kohti. Hoidsin neid oma kätel kui põetaja.“ Kuid salmis 7 on öeldud: „Minu rahval on kalduvus minust ära pöörduda.“ Sõna „kalduvus“ tähendab siin pingetest ja kahtlustest kinni hoidmist.
Iisraeli rahvas polnud kindel Jumala armastuses ja õrnuses, mistõttu Jumal ütleski Hooseale: „Mu rahvas kahtleb minu armastuses nende vastu, kuna nad tegelikult ei tunne mind.“ Ja see oli tõsi! Iisrael ei suutnud uskuda, et Jumal endiselt armastas neid. Nad olid ebajumalate kummardajad, tagasilangenud ja kahtlejad, kes eeldavasti arvasid: „Oleme oma teadliku patustamise tõttu tõmmanud Jumala meelepaha eneste üle ja nüüd Ta kindlasti mõistab kohut me üle.“ Kuid Jumal ütles: „Kuidas saaksin küll teie osas alla anda? Mu süda puperdab mu sees ja kaastunne tärkab te suhtes.“ (vt salm 8).
Sa lähed ehk hetkel läbi sügavate vete ja ma ei pea siinkohal silmas niivõrd katsumusi või kiusatusi, kuivõrd hingematvaid sündmusi, mida on raske mõista. Kõikvõimalikud tuuled ja tormid käivad sust’ üle, mida sul on raske mõista, kuid Jumal tahab kanda sind läbi neist, taastades su vaimse tervise. Kui suudaksid vaid uskuda, et Ta armastab sind sõltumata su põikpäisusest, on sellest enam kui küll!
Pane tähele Ta trööstivat ja tervendavat sõna sulle: „Sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane, muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud.“ (Jesaja 57:16). Jumal ütles: „Kui kõik, mida sa minus näed, on vaid viha, ei pea su vaim sellele vastu; see oleks liiga raske su jaoks.“ Kuid Ta ei piirdunud ainult sellega, vaid jätkas: „Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda; ja ma tasun temale troostiga.“ (salm 18).
Need on Jumala sõnad, kes ei anna iialgi oma rahva osas alla!