HOIA ALAL OMA VALVSUS!

„Häda maale ja merele, sest kurat on tulnud alla teie juurde; ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.” (Ilmutuse 12:12). See piiblisalm Ilmutuse raamatust annab meile teada, et Saatan on kuulutanud põhjaliku sõja Jumala rahva vastu. Ühtlasi annab see aga teada sellestki, et Saatanal on oma töö lõpule viimiseks oma kindel tähtaeg, sest ta teab, et tal on aega üürikeseks.
Jeesuse Kristuse järgijatena peame olema pidevalt teadlikud, et Saatana peamine eesmärk on hävitada meid. Seetõttu ütleb Paulus, et peame teadma ta taktikate ja plaanide kohta nii palju kui vähegi võimalik, „et saatan meid ei tüssaks. Sest tema mõtted ei ole meile teadmata.“ (2 Korintlastele 2:11).
„Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.“ (1 Peetruse 5:8).  See ei tähenda seda, otsekui Saatan hõljuks kusagil kosmoses, jagades oma deemonlikele jõududele korraldusi. Me teame, et Saatan heideti alla maa peale, kui Kristus teda ristil võitis. Seetõttu on ka tema kuningriik piiratud sellega, mis siin ja praegu (vt Ilmutuse 12:12). 
Osa kristlasi usub, et Saatan on kõikvõimas (omades kogu väge), kuid tegelikult on ta Jeesuse poolt lüüa saanud ja temalt on röövitud kogu meelevald. Ühtlasi pole ka Saatan kõiketeadev (ta ei suuda lugeda inimeste mõtteid!) ega kõikjalviibiv. Ta ei suuda olla korraga kõikjal.
Küll aga on Saatanal üle kogu maa oma väed ja võimud ning need deemonite hordid tantsivad kõik tema pilli järgi. Nad kuulevad, kui sa palvetad ning näevad su sõnakuulelikkust Jumala ees. Ja see on see, mis õhutab Saatana viha üles su vastu! Kui Piibel ütleb, et Saatanal on veel vaid veidi aega, siis see ei viita ajale, mis jääb kuni Kristuse tagasitulekuni. See puudutab jätkuvaid tähtaegu, paljusid lühikesi perioode, mille jooksul viia täide oma plaanid ja sõdida Jumala pühade vastu.