OLED SA HAIGET SAANUD?

Püha Vaim juhtis mind palveajal Psalmide 56 juurde. See sõna on mõeldud kõigile neile, kes on haiget saanud. Olgu siis oma pere, sõprade või jumalakartmatute inimeste sõnade-tegude poolt. See sõna on ka neile, kes küll armastavad Issandat, kuid kes valavad pisaraid ja kannavad koormaid, mis tunduvad muutuvat iga päevaga üha raskemaks. Osa usklikke ärkab igal hommikul hirmu ja meeleheite pilve all. Rahalised raskused võivad rõhuda ja hirmutada. Teised kogevad tõsiseid tervisehädasid ja väljakannatamatut valu. Kolmandad kurvastavad pereliikmete pärast, kes on tõsistes raskustes ja võib-olla ka mässamas Jumala vastu.
Võta siis kuulda seda imelist Jumala Sõna, mis mõeldud sulle, kes sa keset raskusi praegu:
Psalm 56:4 “Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale.“
Psalm 56:5 “Jumala peale, kelle sõna ma kiidan. Ma loodan Jumala peale, ei ma karda. Mida võibki lihane inimene mulle teha??”
Psalm 56:9 “Pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks need ole su raamatus?”
Psalm 56:10 “Kord peavad taganema mu vaenlased sel päeval, mil ma hüüan; seda ma tean, sest Jumal on minu poolt.“ 
Psalm 56:14 „Sest sa kiskusid välja mu hinge surmast, mu jalad libisemisest, et ma kõnniksin Jumala ees eluvalguses. 
Need on võitud sõnad Jumala Vaimult. Julgustan sind palvetama iga selle salmi üle ja haarama sellest usus kinni. Jumal teab kõike su võitluste ja valu kohta. Ta teab igat detaili su olukorra kohta ja kuuleb isegi sõnatut nuttu su murtud südames.