MIKS ME OLEME ÕNNISTATUD? - Gary Wilkerson

Jumal tahab õnnistada meid ja osutada meile oma soosingut. Ta igatseb rikastada su elu, abielu ja vaimulikku elu. Ta tahab anda sulle tarkust, arusaamist ja tunnetust, et su otsused tooks esile õnnistusi su elus. Kui aga oleme saanud osa Jumala õnnistustest, peame olema valvel, et me ei kulutaks neid ära millegi iseka peale.
Luuka 12:16 räägib meile mehest, kes oli õnnistatud. „Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: „Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud.“ Jumal on helde ja soovib valada välja oma annid oma laste üle. See lugu aga võttis kiiresti vale pöörde, kui me näeme seda meest endamisi arutamas: „Mis ma pean tegema? Mul ei ole  kohta, kuhu oma vilja koguda.” (salm 17). Kelle vili see nüüd tegelikult oli? Kuna kõik kuulub Jumalale, näitas see mees üles oma isekat loomust. Ta hakkas nägema oma talente, suhteid ja paljusid Jumalalt saadud ande kui midagi, mida kasutada iseenda kasuks. See isekus hakkas ilmutama tema tõelist palet. „Ja ta ütles: „… ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus!” (Luuka 12:18-19).
Jumalale meeldib õnnistada oma lapsi, kuid samas tunneb Ta ka muret, mida sa nende õnnistustega peale hakkad. Mis on Tema eesmärk sinu õnnistamisega? On see tõesti vaid selleks, et ajada iseendale kokku kõikvõimalikku head ja luua endale väike, täiuslik mugavuse kookon, mille järgi oled alati igatsenud? Ei! Nii nagu on näha Jumala algsest lepingust kogu inimkonnaga aegade algusest, oled sa õnnistatud selleks, et olla omakorda õnnistuseks teistele!