TÕOTUS

“Ära siiski karda neid” (5 Moosese 7:18). Iisraellaste jaoks tähendas „neid“ massiivseid, hästi relvastatud paganrahvaid, kellega nad silmitsi seisid. Meie joaks tähendab „neid“ igat probleemi, häda ja hingematvat raskust, millega me elus silmitsi seisame.
Jumal ütleb meile, et me ei pea kartma! Ja kuna Ta ütleb nii, pole ka täiendavaid selgitusi tarvis. Ta on kõikvõimas ja igati teadlik kõigist saatanlikest sidumistest, millega me silmitsi seisame. Ta teab igat katsumust ja kiusatust, mille Saatan me teele eales saadab. Ja ometi ütleb Ta meile: „Te ei pea kartma neid!“
Aabraham elas ühel kummalisel maal, olles ümbritsetud mõjuvõimsatest kuningatest ning teadmata, kus ta omadega lõpetab. Ometigi oli Jumala esimene sõna talle: „Ära karda, Aabram! Mina olen sulle kilbiks. Sinu tasu on väga suur!” (1 Moosese 15:1). Selle salmi tähendus on: „Ma olen müüriks su ümber, olles su kaitse ja kaitsja.“ Ehk teisisõnu ütles Jumal Aabrahamile: „Sa saad küll kogema raskusi, kuid ma kaitsen sind läbi nende kõigi.“ Aabraham reageeris sellele uskudes Jumala Sõna enda suhtes: „Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks.“ (1 Moosese 15:6). 
Aabrahami poeg Iisak elas samuti kurjas keskkonnas, olles ümbritsetud vilistitest, kes teda vihkasid, taga kiusasid ja temast lahti saada tahtsid. Piibel ütleb, et igakord, kui Iisak kaevas vee saamiseks kaevu, ajasid vilistid selle jälle kinni. (vt 1 Moosese 26:15). Kuhu iganes ka Iisak ei läinud – ta koges igal pool vastuseisu. Nii kogunesid ka kahtluse pilved ta pea kohale ja ta mõtles, kas ta ealeski tuleb veel välja sellest? Kuid Jumal andis Iisakule sama sõna, mille Ta oli andnud Aabrahamilegi: „Ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan sind! Ma teen su soo paljuks oma sulase Aabrahami pärast.” (1 Moosese 26:24).
Nii nagu Iisak, nii oleme meie täna Aabrahami lapsed ja Jumal annab sama tõotuse ka meile: „Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.“ (1 Moosese 3:29)