JUMAL ON EHE, PUHAS VÄGI

Jumal õnnistas iisraellasi ja andis neile hea käekäigu, kinkides neile maju, mida nad polnud ehitanud ja viinamägesid, mida nad polnud istutanud. Ta tõstis prohvetitena üles jumalakartlikke mehi ja jagas oma rahvale selgeid juhiseid. Ta rahvas nägi aastaid oma Jumala ustavust, võttis kuulda Tema nõu ega pöördunud kunagi lihalike tegude poole. Mil iganes Jumal neid kõnetas, nad kuuletusid ja nad pääsesid imelistel viisidel võimsate vaenlaste käest.
Siis aga taganesid iisraellased oma usust ja Issand süüdistas neid pahelisuses. Prohvet Hoosea kirjeldab üht kohutavat lõikust, mis saab osaks neile, kes hülgavad Jumala valitsuse, pöördudes lihalike teede poole. Kui Hoosea kirjutas oma prohvetliku sõnumi, viitas ta inimestele, keda Jumal oli aastaid oma kätel kandnud. „Nad on sügavalt laostunud…kõik nende vürstid on tõrksad.“(Hoosea 9:9 ja 15). Mis kohutavat pattu siis Jumala rahvas tegi? Olid nad joodikud? Tegelesid seksuaalsete perverssustega? Olid nad saamahimu peal väljas? Rikkusid abielu? Tapsid? Ei. Jumal ütles, et nende pahelisus peitus selles, et nad pöördusid ära Tema nõuannetest, ignoreerides Tema sõna ning kuuletudes hoopis inimestele.
„Minu Jumal hülgab nad, sest nad ei kuula teda.“ (Hoosea 9:17). Jumala silmis on inimese suurim pahe see, kui inimene ei sõltu enam Temast! Jumal ütles lausa iisraellastele: „Te ei usalda mind enam. Ma pole enam teie teejuht ning te pöördute inimliku tarkuse poole. Te jooksete abi saamiseks tagasi Egiptuse poole – tagasi paika, kust mina teid päästsin - , hüljates mu sõna ja pöördudes ära minust.“
Üks suur puritaanlasest prohvet kirjutas kord: „Tõeline vägi pole kunagi aldis koostööd tegema. See ainult nõuab.“ Ehk teisisõnu, Jumal ei ütle sulle: „Sa tee oma osa ja ma teen oma. Astu siis aegajalt ka minu juurest läbi!“ Ei! Kohe kindlasti mitte! Jumal on ehe, puhas vägi ja Ta nõuab, et me järgiks eelkõige ja alati Teda, ükskõik, milles. Kõik, mis on alla selle, mustab Tema kuningaks olemist meie eludes.