PUHAS JA LAITMATU

Mina usun, et iga episood või lugu Vanas Testamendis kätkeb endas täit tõde Uue Testamendi usklike jaoks. Mil iganes mul on raskusi Uue Testamendi tõdede mõistmisega, pöördun tagasi nende eelvarjude juurde Vanas Testamendis. Üks taolisi näiteid puudutab Moosese ja põleva põõsa lugu. Usun, et see konkreetne lugu on täis tähendusrikast Uue Testamendi tõde, mis puudutab pühadust.
Mooses karjatas oma äia lambaid Hoorebi mäejalamil, kui korraga üks kummaline vaatepilt köitis ta tähelepanu. Üks lähedal olevatest põõsastest oli leekides ja ometi ei põlenud ära! „Ja Mooses mõtles: „Ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks  kibuvitsapõõsas ära ei põle.” Kui Issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsapõõsast ja ütles: „Mooses, Mooses!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!” (2 Moosese 3:3-4). Minnes lähemalt vaatama, kuulis Mooses, kuidas Jumal teda põõsast hüüdis. See oli elav tõestus sellest, et Jumal oli kohal ja Tema pühadus ilmnes visuaalses efektis. Pole kahtlustki, et kus iganes Ta on, see paik on püha!
„Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud; sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”“ (1 Peetruse 1:15-16). Ehk teisisõnu – see on kirja pandud, salvestatud ja lõplikult paika pandud, et me peame olema pühad, nii nagu Jumal on püha.
„Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.“ (1 Tessalooniklastele 4:7). Jumal pole meid kutsunud vaid selleks, et me päästetud saaks, taevasse pääseks või Tema armu kogeks. Need on pigem me tõelise kutsega kaasas käivad hüved. Me tõeline kutse on olla pühad nagu Jumal on püha. Iga Jeesusesse Kristusesse uskuja on kutsutud olema püha – olema puhas ja laitmatu Jumala silmis. Nii et, kui oled uuestisündinud, peaks pühadus olema su südamehüüd: „Jumal, tahan olla nagu Jeesus. Tahan tõesti olla püha su ees kõik oma elupäevad.“