VÕIT ON JUBA VÕIDETUD

Ärkad sa igal hommikul meeleheitega mõne harjumuspärase patu või himu pärast oma elus? Jumal teab kõike su südames pesitseva patu kohta. Ta teab, et vihkad seda ja oled nutnud selle pärast, mistõttu Ta tahab, et paneksid tähele järgmist sõna: „Issand on mu tugevus ja mu kilp, tema peale lootis mu süda ja ma sain abi.“ (Psalmid 28:7). Saatan tahab panna sind uskuma, et sa ei saa kunagi vabaks sellest loost, kuid Taavet ütles: „Ma ei karda kurja.“ (vt Psalmid 23:4).
Jumal ütleb kõigile oma kurvastavatele ja haiget saanud pühadele: „Ära karda! Ma näen ja tean kõiki su kannatusi ja ma ei lase Saatanal hävitada sind.“ Sa võid küsida: „Aga mida ma siis tegema pean? Kuidas küll võiksin kogeda Jumala rahu keset seda kõike?“ Vastus peitub Moosesele ja Iisraeli rahvale edastatud sõnumis, mille leiame Jumala Sõnast. Olukorras, kus nende ees laius meri, tagant tuli vaenlane ja minna polnud mitte kusagile, anti iisraellastele käsk:  „Ärge kartke, püsige paigal, siis te näete Issanda päästet, mille ta täna teile valmistab!...Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige!” (2 Moosese 14:13-14). See viimane fraas „aga teie vaikige“, tähendab: ei mingit muretsemist enam, ei mingit püüet asju omas jõus välja nuputada. Pigem usaldage Jumalat, et Tema sillutab teile tee.
Joosua ja kogu ta armee pidid marssima kogu öö Gibeoni, kus nad seisid silmitsi massiivse sõjamasinaga. Joosua vaatas alla sõjatandrile ja nägi seal orgu, mis oli täis võimsaid sõjavankreid ja korralikult välja koolitatud jalaväelasi. Temal aga oli kõigest käputäis väsinud, oskamatuid sõdureid.
„Ja Issand ütles Joosuale: „Ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte; ükski neist ei suuda seista sinu ees!”“ (Joosua 10:8). Jumal kuulutas võitu enne veel, kui Joosua oli jõudnud lahingusse astudagi! Ta ütles: „See võit on juba võidetud. Nüüd aga mine ja võitle teadmises, et olen sulle võidu juba andnud.“
See on risti sõnum! See võit on juba meie heaks võidetud.