TÕELINE VÄRSKENDUS

Apostlite tegude raamatus 3:19 (vanas tõlkes) räägitakse „hingamiseaegadest“, mida saab kogeda Issanda ligiolus olles. Usun, et isegi praegu, keset keerulisi aegu kogu maailmas, kogeb Kogudus neid hingamiseaegu. See on sündmus, mille käigus Jeesus ilmutab oma ligiolu üle kogu maailma.
On tõsi, et paljudes kogudustes leidub vaimset surnud olemist ja kuivust. Suur hulk usklikke on läinud kompromissile oma usu suhtes, samas kui teine hulk on täiesti segane maailma naudingute järele. Samas aga toimub ka midagi täiesti aulist üle kogu maailma ja seda isegi islami rahvaste seas. Leidub täiesti vaieldamatuid kinnitusi selle kohta, et Püha Vaim hõljub rahvaste üle ja Kristuse erakordne ligiolu tuleb esile väga võimsal viisil. See sünnib nii Venemaal, Hiinas, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, Aasias ja kõigi rahvaste seas kogu maa peal. Jumal sütitab inimesi nii Mongoolias kui endistes Nõukogude Liidu riikides. Jumala Vaim tegutseb võimsalt ka Indias. Kuulen neist värskendamise –ja hingamiseaegadest ka erinevates Ameerika linnades ja paikkondades. Pastorid igatsevad lausa meeleheitlikult Jumala ligiolu esiletuleku järele oma kogudustes.
Taoline Kristuse värskendava ligiolu esiletulek on aga ainuüksi Tema ülistamise tulemus. Mitte imede ja tunnustähtede, mitte vaimuandide ega isegi „ärkamise“, mis mingi hetk vaibub. Tegu on lõpuaegade ilmutusega Kristuse aust ja väest. Paljud inimesed kirjutavad mulle oma igatsusest kogeda oma kogudustes tõelist Kristuse ligiolu. Nad tahavad kuulda jutlust karjase suust, kes on veetnud üks ühele aega oma Issandaga. Nad ei  taha enam meelelahutust, etteasteid ja tühje meetodeid. Nende praegune südamehüüd on: „Andke mulle Kristust! Andke mulle sulatavat, tervendavat, imelist Jeesuse ligiolu.“
Olgu see kõigi Jumalalaste hüüd neil päevil.