JUMAL ON VÄGA KANNATLIK

Jumala sõnum oma rahvale Psalmides 37 puudutab mind vägagi sügavalt. Tahan julgustada sind lugema seda Psalmi veel enne, kui päev õhtusse jõuab. See on üks rikkalikumaid ja julgustavamaid peatükke kogu Jumala Sõnas. Millest iganes sa ka läbi ei läheks ja ükskõik, kui katsumusterohke su olukord ka poleks – sellest Psalmist saab sulle võrratu jõu ja julgustuse allikas.
Psalmid 37:7 pakub mulle erilist huvi just selles valguses, mis on toimumas geide kogukonnas. Erinevad Ameerika osariigid võtavad vastu seadusi, mis sillutavad teed geide abieludele ja sajad homopaarid on juba ka abiellunud. Olin nii meeleheitel kõigest sellest seadusetusest ja Jumala poolt seatud tõelise abielumudeli pilkamisest, mistõttu hüüdsin: „Oh, Issand, nad röövivad meilt meie rahva. Nad pilkavad Su püha Sõna. Ameerika kümbleb end sellistes pattudes, mille sarnaseid ei nähtud isegi Soodomas ja Gomorras. Pole ühtki talletatud piibellikku alust, mis kinnitaks homoabielusid tolle aja ühiskonnas.“
Siis aga lugesin Psalmi 37:7 „Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi!“ Ehk teisisõnu: „Ära lase sel minna hinge. Ära ärritu sellest. Jumal kuuleb oma rahva seesmisi sügavaid oigamisi ja Ta on väga kannatlik.“ Ärgu ükski kurja tegija arvaku hetkekski, et Jumal saab vaatama läbi sõrmede nende otsesele sõnakuulmatusele ja Tema Sõna pilkamisele. Läbi kogu Piibli on näha, kuidas Jumal saadab oma kohtumõistmise, kui seadusetus hakkab ühiskonda neelama. Seetõttu palugem oma rahva pärast keset praeguseid aegu, kuna Jumal kuuleb oma rahva palveid!