SÜDAME VÄLJAVALAMINE

Järgnev sõna, mille Püha Vaim mulle andis, on nende jaoks, kes vajavad vastust oma palvele, abi hädaolukorras või kes on valmis liigutama Jumala südant vastavalt Tema Sõnale. Haara kinni lepingulisest tõotusest Psalmides 46:1: „Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav.“ 
Fraas „kergesti leitav“ viitab mõttele „alati saadaval, koheselt ligipääsetav“. Usk peab leidma rahu teadmisest, et Jumala Vaim elab meis kõigis nii ööd kui päevad ja seda pidevalt. Ja kuna Ta on seadnud end elama me sisse, kuuleb Ta ka igat me palves õhatut mõtet ja hüüdu. Seetõttu võime olla kindlad, et kui Ta kuuleb meid, siis Ta ka vastab me palvetele. Pole kahtlustki, et Püha Vaim saab liigutama taevast ja maad iga Jumala lapse heaks, kes võtab aega valamaks välja oma südant Isa ees.
Loe ja usu Psalme 62:5-7. Tegu on Taaveti palvega, mis puudutas Jumala südant. Taavet ütles: „Oota ainuüksi Jumalat! Ära oota abi ühestki teisest allikast. Ainuüksi Tema peab olema su varustaja, ainus lootus ja kaitse. Ainuüksi Tema saab anda sulle jõu, mis hoiab sind käigus kuni vastuse saabumiseni.“
Siin aga peitub selle kõikehõlmava palve saladus ja tuum, mida iga Jumala püha on läbi ajaloo omandanud – oma südame väljavalamine Issanda ees. „Lootke tema peale igal ajal, rahvas; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!“ (Psalmid 62:9). Hanna on meile selles heaks eeskujuks. Igatsedes nii väga lapse järele, valas ta oma hinge välja Issanda ees (vt 1 Saamueli 1:15). Mispeale Piibel ütleb: „Ja ta nägu ei olnud enam kurb.“ (1 Saamueli 1:18).