MEIL PEAB OLEMA JUMALA LIGIOLU - Gary Wilkerson

Jumal ütles prohvet Aamosele: „Ma olen teie pühadest nördinud, ma põlgan neid ja ma ei salli teie koosolekute lõhna…Saada ära mu eest oma laulude kära, ma ei taha kuulda su naablite mängu! Aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!“ (Aamos 5:21, 23-24). Jumal ütleb igale põlvkonnale: „Küsimus pole mitte laulus või helis, mida ma teilt ootan. Küsimus on õiguses ja õigluses, mis voolavad teie ülistusest ning selles, milliseid tegusid need õhutavad teid tegema, toomaks au minu nimele.“
Me ei saa enam mõõta laulus peituvat väge selle meelelahutusliku väärtuse või mõne muu inimliku standardi järgi. Me mõõdame seda selle järgi, kas see kutsub esile seda, mida Püha Vaim just sel hetkel oma Koguduse jaoks soovib. Meie ülistus peaks kätkema Tema alatiselt voolavat õiglast ligiolu. Seetõttu ei saaks me ka lubada lavale neid, „kes te sepitsete laule naabli saatel…ja võiate endid parima õliga.“ (Aamos 6:5-6). See salm räägib juhtidest, keda me võiame ainuüksi nende talendile, oskustele ja tarkusele tuginedes. Jumal kutsub meid puhastama oma lavad kõigist standarditest, mis ei vasta järgnevale: “Issand, Sina oled siin paigas!“
Kõneldes kõigile pastoritele, kõnelen iseendalegi, kui ütlen: „Ons’ me usk tõesti rohkem me strateegiates, struktuurides ja programmides kui Jumala juhtimises? Kui nii, tuleb lava neist asjadest puhtaks lüüa.“ Kogudustel võib ju olla kõik vajaminev, moodustamaks dünaamilist kogudust. Võime ju kanda hoolt selle eest, et iga jutlus oleks viimse kui detailini peenelt viimistletud, iga laul täiuslikus helistikus, espresso masin täitmas inimeste tasse, kuid – see kõik on väärtusetu, kui selle kõige keskel ei leia kusagil Jumalat.
On aeg heita kõrvale küsimustikud selle kohta, mida inimesed koguduselt ootavad, selle asemel, et küsida, mida Jumal ootab? Kui küsimustikud dikteerivad me suundi, võime sama hästi eemaldada „kiriku“ oma nimest, sest sel juhul me lihtsalt pole kirik. Oleme lihtsalt üks professionaalne organisatsioon, mis otsib edu vastavalt turunõudlusele. Ja see on kaugel evangeeliumist!