PÜHA VAIMU SÜMBOLID - Jim Cymbala

Piiblis on Püha Vaimu jaoks mitmeid erinevaid sümboleid. Üheks neist on tuul, mis kreeka keeles Uues Testamendis tähendab ka „hingeõhku“. Tuul aitab meil kujutada ette Vaimu nähtamatut ja müstilist liikumist (vt Johannese 3:8).
Tuvi sümboliseeris Püha Vaimu Jeesuse ristimise ajal. „Ja veest välja tulnud, nägi ta kohe taevast avanevat ning Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale.“ (Markuse 1:10). Püha Vaim on ühtaegu kõikvõimas kui samas ka kummalisel kombel õrn ning tundlik meie suhtes. Sellest lähtuvalt võime Teda väga kergesti kurvastada.
Õli on sümbol, mida sageli kasutatakse Püha Vaimu kohta Vanas Testamendis. Püha Vaimu võidmist võrreldakse õliga, millega kogudusetelgis võiti peaaegu kõike. Kui see ehitati ülistuse paigaks, ei võitud õliga vaid templi erinevaid esemeid, vaid ka preestreid. Hiljem said koguduse vanemad korralduse palvetada haigete eest ning võida kannatavaid usklikke Püha Vaimu märgiks õliga (Jaakobuse 5:14).
Tuli on üks mu lemmiksümboleid Püha Vaimu kohta. Seda kasutatakse kui Jumala väe ja ligiolu kujundina. Ristija Johannes ilmus orbiidile enne Jeesuse esiletulekut ja kuulutas: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam…Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Luuka 3:16)

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.