KUULUTA NEILE REBASTELE - Carter Conlon

Olles otsustanud oma elus asjad korda seada, ei tasu üllatuda, kui hingevaenlane tuleb ja ütleb sulle, et sa ei saa sellega nagunii hakkama. Isegi Jeesus seisis ta valedega silmitsi, kuid Ta teadis, et see oli kõigest „rebane“, kes tahtis hävitada Talle Jumala poolt antud viinamäe vilja.  
Piibel räägib meile ajast, kui „tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele: „Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!” Aga tema ütles neile: „Minge ja ütelge sellele rebasele: Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule.““ (Luuka 13:31-32).
„Jõuan lõpule“ tähendab oma eesmärki saavutama. Pole kahtlustki, et Saatan püüab sind rajalt maha võtta, öeldes: „See tee on sinu jaoks liiga raske. Vali kergem tee. Sa ei pea ju ometi tegema asju Jumala moel!“ Ometi, pane tähele, kuidas Jeesus vastas: „Ei! Ma ajan kurjad vaimud välja, millele järgnevad tervenemised. Ja kolmandal päeval ma saavutan oma eesmärgi, tehes seda Jumala väes!“
Sinulgi on vägi kuulutada rebastele oma elus: „Ma ei lase teil enam oma elus möllata! Tänu Jumala armule saan ma teist lahti. Mulle on antud vägi, et võita ära kõik kuri ja tervenemised tulevad esile minugi elus ja selle läbi. Ma ei vii oma töökohta midagi, mis kannab küll kristluse silti, kuid mis jätab maha tohutu haisu, kui kusagilt mööda lähen. Ei! Ma viin endaga kaasa hoopis Jumala ligiolu magusa lõhna, kuhu iganes ma ka ei lähe! Ma lõpetan oma teekonna, saavutades oma täispotentsiaali elus, milleks mind on kutsutud! Ükski väike rebane ei saa mind juhtida kõrvale Jumala plaanist mu elu jaoks!“
Kuuluta seda kõike neile rebastele ja usalda seejärel Jumalat, et Tema annab sulle oma armu ja varustuse.
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.