OHAKATE POOLT TROONILT TÕUGATUD

Tahan jagada sinuga täna sõna, mille usun olevat Kristuse mõtetes ja mis on edastatud läbi Püha Vaimu. Usun, et tegu on millegagi, mis on tänapäeva koguduse üks suurimaid vajadusi. Pole kahtlustki, et see on sõna, mida iga usklik peaks kuulma.
Üha suurenev hulk kristlasi ei leia enam rahuldust Kristuses. Issand on tõugatud troonilt „ohakate“ poolt nagu Ta ise neid nimetas. Nendeks on selle maailma mured, rikkuste petlikkus ja erinevad südamehimud. Jeesus ütles, et ohakad olid need, mis lämmatasid Sõna ja muutsid selle viljatuks (vt Markuse 4:7).
Ons’ Issand su mõtetes täna rohkem kui Ta oli seda aasta tagasi? Veedad sa Tema ligiolus täna rohkem aega kui aasta tagasi? Kas sinu igatsus Tema järele on kasvamas või kahanemas?
Paljud, kes olid kord kirglikult Jeesusesse armunud, ajavad täna taga oma huve. Nad on koormatud kõikvõimaliku stressi ja probleemide tõttu, ajades taga rikkusi ja muid selle maailma asju. Nad on muutunud külmaks või leigeks ning neil on üha vähem aega Jeesuse jaoks. Issand ja kogudus saavad neilt vaid tunnikese – seda pühapäeva hommikul.
Jeesus ütles: „Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab.“ (Johannese 15:6). Ehk teisisõnu, see inimene kuivab kokku ega ammuta enam elu tõelisest viinapuust. Ta on petetud mõttest, et kõik on hästi, kuna ta räägib endiselt sellest lähedasest suhtest, mis tal kord Jeesusega oli.
Kuulen, kuidas Püha Vaim kutsub Jumala rahvast tagasi oma esimese armastuse juurde. Tagasi selle juurde, kus olla üha enam janune ja näljane Jeesuse järele. Tagasi selle juurde, kus veeta kvaliteetaega Tema ligiolus, armastada Ta Sõna, heita kõik oma mured Tema hoolde ja sõltuda igati Tema juhtimisest. Kristus igatseb, et Ta armastatud pöörduksid tagasi Tema juurde armastuses ja sõnakuulelikkuses.
Edastan selle sõnumi teile alandlikus meeles, uskudes ja lootes, et Püha Vaim õhutaks te südameid ja tõmbaks teid lähemale iseendale.