JEESUSE TROONILT TÕUKAMINE

„Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal… olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.“ (Koloslastele 1:16). 
„Ja ta on oma ihu, koguduse pea…et ta kõiges saaks esimeseks.“ (Koloslastele 1:18) 
Isa Jumal kroonis Kristuse kuningaks üle kõigi rahvaste ja kogu loodu. Ta kroonis Tema ka Issandaks koguduse üle. Paulus ütleb: „Vahet pole, kuidas asjad ka väliselt ei paistaks. Kõik võib tunduda ju kui kontrolli alt väljas ja paista, otsekui Saatanal oleks kogu meelevald. Kuid tegelik tõde on see, et Jumal on pannud kõik Jeesuse jalge alla. Kristus on endiselt kuningas üle kõige!“
Need salmid tõestavad, et kõikväeline Jumal on andnud Jeesusele Kristusele valitsuse üle kõige. Ja ometi me näeme, kuidas me ühiskond ja valitsused keelduvad tunnistamast Kristuse meelevalda ja kuningaks olemist. Me oleme kõrvaldamas Jumalat oma koolidest ja kohtutest, ignoreerides Teda täiega oma seaduste loomises.
Usun, et tänu sellele, et Ameerika on hüljanud Kristuse valitseja staatuse, on me ühiskonnas ka nii palju verevalamisi, vägivalda, rassistlikku vihkamist, moraalset allakäiku, uimastite kuritarvitamist ja isegi suguhaiguste enneolematut vohamist. Seaduste loojad, harijad ja meedia on teinud Jumalast kellegi, kellest rääkimine on tabu. Kuid mis veelgi hullem – Jeesust tõugatakse troonilt isegi koguduste keskel ja paljude usklike eludes. On mõistetav, kui jumalakartmatud inimesed tahavad Kristuse troonilt kukutada, kuid milline kurvastus see on Isale näha, kuidas need, kes nimetavad end Tema nimega, kukutavad Teda samuti!
Kuna Jumal on pannud Kristuse olema koguduse jaoks kõik kõiges, ei tohiks meil olla ühtki teist allikat ega nõuandjat kui vaid Jeesus. Kogu koguduse valitsus, juhtimine ja nõu peaksid lähtuma Temast. „Meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.“ (Jesaja 9:5).