ARM, RÕÕM JA RAHU

”Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Johannese 14:27).
Arm ja rahu võtsid ristil enesele Jeesuse Kristuse kuju. See on läbi ajaloo olnud nii, et mil iganes mõni Jumala laps on täielikult usaldanud Kristuse vere puhastavat ja tervendavat väge, on talle tõotatud ka rahu. Kristuse rahu. Rahu, mis valitseb ka paradiisis. Apostel Pauluse sõnad on mõeldud abiks igale usklikule, et rakendada seda tõde oma ellu: ”Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!” (Koloslastele 3:15) 
Armas Jumala püha, järgnevas peitub me lootus kõigi me lahingute keskel – lastes rahul valitseda me südameis tänu sellele, et oleme kindlad Jumala tõotustes. ”Aga rahu Issand ise andku teile rahu alati ja igal viisil. Issand olgu teie kõikidega!” (2 Tessalooniklastele 3:16). 
Ja saagu järgnevast Pauluse palvest meiegi palve neil ebakindlatel aegadel, mille keskel me elame: „Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!“ (Roomlastele 15:13).
Tänu Jumalale Tema rahu ja rõõmu eest!