PÕLETAVAD NOOLED PÕRGUST

Paulus ütleb: „Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!“ (Efeslastele 6:16). Paulus annab meile üksikasjalikult mõista, kuidas peaksime Saatana vastu sõdima, kes meid piinavate hirmumõtetega pommitab.
„Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu! Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.“ (Efeslastele 6:11-12). Armsad, see konflikt, millega silmitsi seisame, ei ole mingi inimlik võitlus, mille saaks ära võita maises sfääris. See lahing leiab aset üleloomulikus sfääris. Fakt on see, et kui oled kristlane, saab sulle ka osaks Saatana viha. Siinkohal on oluline mitte ajada segi deemonlikku viha ja Jumala kohtumõistmist. See viha, millega silmitsi seisad, on tänu Saatana vihastumisele, kuna ta teab, et aeg rünnata Jumala rahvast, on üsna lühike.
Saatana rünnakud on eriliselt suunatud nende vastu, kes on pühendanud end elama ustavalt koos Issandaga. Psalmist uhkeldab ikka ja jälle: „Ma leian varju oma Issandas.“ See on pilt õigeksmõistetud Jumala pühast, kes usaldab oma Jumalat. Kuid just tänu sellele usaldusele Jumala vastu, on ta ka Saatana märklauaks. Tema vankumatu usk on see, mis põhjustab põletavate noolte tulistamise ta suunas otse põrgust. „Sest vaata, õelad (Saatan ja ta käsilased) tõmbavad ammu vinna…et pimeduses lasta neisse, kes on südamelt õiged!“ (Psalmid 11:2)
Seega, mis on need põletavad nooled põrgust, mis on suunatud sinu ja minu pihta? Need on hirmu täis häirivad mõtted tuleviku suhtes ja selle suhtes, kas Jumal ikka kannab hoolt me eest. Saatan on valetaja ja süüdistaja ning iga tema rünnak on suunatud otseselt meie usu vastu.