JUMALA VAIMSED SÕDURID

Jumal on läbi aegade seadnud eestpalvetajaid eesliinile sõdima Saatana vägede ja võimude vastu. Täna leiab neid vaimseid sõdureid iga rahva seast ja sel on igati oma põhjus, miks neid kutsutakse „palve sõduriteks“. Paljud, kes me teenistusele kirjutavad, kirjeldavad pingelist vaimset lahingut oma elus.
91-aastane eestpalvetaja kirjutas järgmist: „Tunnen, et olen täiesti läbipõlenud, olles teeninud (Issandat nii kaua) sõltumata kõigest, mis mind on tabanud. Olen tänu aastatepikkustele kannatustele ihu poolest nõder, kuid teiste mured ja katsumused on pidevalt mu silme ees ja südames…Olen alates 4-eluaastast palvetanud teiste eest ja mulle meeldib see. Olen kõik need aastad olnud eestpalvetaja. Vallutan Saatanalt tagasi kõik selle, mille tema mu käest röövida püüab, tehes seda läbi Jumala Vaimus palvetamise ja uue jõu ammutamise.“
See Jumala püha on läbi kogu elu võtnud tõsiselt Juuda õhutust: „Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus, hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks.“ (Juuda 20-21). Sõnum neile, kes on lahinguis, on väga selge: „Ehitage endid üles usus. Hoidke end Jumala armastuses.“ Pange tähele, kuidas Juuda täiendab oma üleskutset manitsusega palvetada Pühas Vaimus.
Läbi inimliku jõu ja võimekuse on pea võimatu end usus üles ehitada. Ilma Püha Vaimuta pole me suutelised hoidma alal teadmist ja kindlust Jumala armastusest meie vastu. Meist endist pole vähimatki vastast pimeduse jõududele! Me ei suudaks isegi tõsta usukilpi põletavate noolte vastu, isegi kui oma mõtteis seda plaaniks. Me vajame selleks kõigeks Jumala Vaimu, kes annab meile väe selle kõigega toime tulla.