PÕLETAV TULI - Jim Cymbala

Jeesus ei ristinud kunagi kedagi veega. Miks? Sest ristimine, millega Tema ristis, käis Püha Vaimu ja tulega (vt Luuka 3:16). Siinkohal on oluline mitte arvata, otsekui oleks tegu kahe ristimisega – üks Püha Vaimuga ja teine tulega. Luukas kasutas seda hoopis kui kujundit - tuli esindamas Püha Vaimu – kirjeldamaks üht ristimist. Jeesus ristib Püha Vaimu kõikehaarava tulega.
Kui sa tõmbad tikku ja süütad tüki puud põlema, tungib tuli sellesse puusse. See on see, mida Püha Vaim teeb ka meie eludes. Ta läheb kaugemale välisest pinnast, jõudes kogu me olemuse juureni. Püha Vaim ei pane millelegi plaastrit peale, vaid tungib otse me probleemide tuumani, et meid aidata. Nõnda samuti on ka Püha Vaimu poolt võitud jutlustamine tuline jutlustamine. See ei tähenda inimeste nüpeldamist või hukka mõistmist, vaid teenistust, mis tungib nende südameisse, paljastab nende patu ja toob selgelt esile vajaduse Jeesuse Kristuse järele. Ilma Püha Vaimu tuleta võib jutlusest saada vaid tühipaljas meelelahutus või kõnekunsti eksponeerimine.
Kui Peetrus pidas kogu kristliku ajajärgu kõige esimese jutluse, tõi tema kidakeelne, samas tuline kõne kaasa sügava patutunnetuse ja rahva küsimuse: „Mida me peame tegema?“ (Apostlite teod 2:27). Kõik õpetusvahendid, mis aitavad jutlustajatel oma sõnumit edastada, on head, kuid ilma Püha Vaimu tuleta ei alandu ega murdu ükski süda Jumala ees.
Jumal küsis Jeremija raamatus: „Eks mu sõna ole nagu tuli?“ (Jeremiha 23:29). Jumala Sõna, mida kuulutatakse Jumala Vaimus, lõikab läbi igasugu virr-varrist ja tegeleb me südamete häiritud olukorraga. Eeldavasti pole just palju neid, kel’ oleks huvi kogeda Jumala põletavat sõna. Meelelahutuslikud jumalateenistused ja patutunnetust vältivad jutlused on nende jaoks palju etemad. Kuid Jumala Vaimu tuli tungib alati läbi pealispinna, et tegeleda takistustega, mis hoiavad meid eemal Jumala õnnistustest.
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.