JUMALA VÄRSKENDUSNUPP - Gary Wilkerson

Me kõigi elus on häirivaid tegureid, kuid olgem ausad – mis sporti puutub, siis mehed on selles vallas kõige hullemad. Ei pea siinkohal silmas spordi tegemist – see tuleks paljudelegi diivanil lebotajatele kasuks – vaid spordil silma peal hoidmist. Nutitelefonid ja ESPN äpp on muutnud kord nii tähelepanelikud mehed ekraani jõllitajateks. Kõik, mida mees vaid tegema peab, on vajutama värskendusnuppu ja talle kuvatakse ekraanile kümnete erinevate mängude tulemused. Igat kohtinguõhtut ähvardab pidev laua alt telefoni piidlemine.
Kuid las ma ülistada siinkohal hoopis Jumala kuningriigi värskendusnuppu. Ainuüksi ühest Tema imelisest armu puudutusest piisab, et pühkida ära kõik vana ja uuendada elu täielikult. Kõigi me eludes on aegu, kus seda teha ja ainus, kes seda teha saab, on loomulikult Jeesus. „Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.” (2 Korintlastele 5:17). 
Nii nagu kõigi ekraani äppidega, ei muutu ka meie elus midagi – kõik jääb kinni ja tardub seniks, kuni pole vajutatud värskendusnuppu. Oled sa ehk jäänud kinni vanasse elamisviisi, mis hoiab sind maitsmast Kristuse elus peituvat värskust? Jeesusel on vägi muuta kõike! Ja nõnda nagu see naine sai terveks ainuüksi Ta kuuepalistut puudutades, nõnda võid sinagi saada terveks ja värskendatud ainuüksi ühe Jeesuse puudutuse kaudu.