TA OLI TUGEV USUS

Aabrahami kohta on öeldud: „Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud.“ (Roomlastele 4:20-21). Aabraham ülistas Jumalat usu kaudu. Ja nii nagu Aabraham, ülistame ka meie Jumalat, võttes täiega vastu kõik Tema tõotused.
Kui elus kõik hästi läheb, on ütlemata lihtne kuulutada: „Jumal suudab kõike!“ Võime ilma vähimagi jõupingutuseta kinnitada kõigile, et Jumal vastab nende palvetele ja kuulutada täie kindlusega, et Jumal peab alati oma sõna. Kuid kui kõik me ümber tundub tõusvat selle vastu, et Jumala tõotused täituksid – kui kõik füüsilised näidud tunduvad pigem Jumala viha kui õnnistustena – tõuseb Püha Vaim me sees tõeliselt trööstivate sõnadega: „Pea vastu! Usalda Teda! Miski ei saa sind lahutada Jumala armastusest. Ta toimetab su olukorra kallal, nii et ära kõigu. Hoopis tõuse ja võitle head usuvõitlust!“
Jätan sulle selle võimsalt kõneka piiblilõigu apostel Pauluse sulest. Ta tuletab meile meelde Jumala lõpmatust ustavusest igas olukorras ja igal me katsumuse hetkel: „Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Nagu on kirjutatud: „Sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid.” Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.“ (Roomlastele 8:35–39).