ONS’ JUMAL PAHANE SU PEALE?

””Sest keda Issand armastab (ing. k = manitseb), seda ta karistab, ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab.” Kannatused on teile kasvatuseks: Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata?” (Heebrealastele 12:6-7). 
Sa pole eales nii palju armastatud kui siis, kui Issand sind manitseb või korrale kutsub. Muide, kogu korralekutsumise protsess on täielikult seotud Jumala igatsusega sinu järele. See kõik on mõeldud selleks, et võiksid Teda veelgi paremini tundma õppida ja austada. Ja samas pea meeles, et Jumal ei manitse ühtki oma last vihaga või vihane olles. Küll aga on ka oluline mõista, et Piibel nimetab neid aegu kurvastuseks. Ehk siis, kohe kindlasti pole tegu millegi rõõmsaga. ”Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm.” (Heebrealastele 12:11). Ometi öeldakse meile selles samas salmis: ”…aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud.”  
Olen aastate jooksul pidanud võitlema mitmete Saatana rünnakute ja valedega, kuid võin täna väita täie kindlusega: ”Jumal ei ole pahane mu peale. Ja kallis Jeesuse järgija – Ta ei ole pahane ka sinu peale. Seetõttu summuta kõik valed, mille kaudu Saatan püüab väita sulle vastupidist!”
Risti võit peitub järgnevas – rahus Jumalaga ja Jumala rahus.