LÄHENEDES TALLE TÄIE JULGUSEGA - Nicky Cruz

Selleks, et olla võimelised järgima Jumala Vaimu ja olla tundlikud Tema erinevatele käikudele, peame esmalt omama avatud, palvetavat südant, mis on püsiühenduses Jumalaga. Jeesus on me suurim eeskuju selles osas.
Mitte ükski teine aspekt Jeesuse elust ei tule nii eredalt esile kui Tema sõltuvus palvest ja suhtlusest oma Taevase Isaga. See kõik oli kogu Ta teenistuse tuum ja jõud kõige taga, mida Ta ütles või tegi. Jeesus palvetas pidevalt ja igal võimalusel. Ta palvetas nii patuste, jüngrite, tarkuse, juhtnööride kui toidu ja vee eest – kõige eest! Ühtlasi võttis Ta ka sageli aega üksi olemiseks, et kuulda segamatult Jumala Vaimu häält.
Palve on kui värav, mille kaudu Püha Vaim saab loa siseneda me südamesse ja mõtetesse. Iga tõsisemgi palve Jumala juhtimise ja juhtnööride järele peab saama alguse sellest lihtsast suhtlemise viisist.
Kui palvetame, võime olla üdini ausad. Jeesus teab me südameid, me motiive, me mõtteid, patte ja võitlusi. Ta mõistab igati me valu ja kiusatusi: „Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!“ (Heebrealastele 4:15-16). 
Jeesus mõistab meid palju paremini kui me ise end mõistame. Tema ise on loonud meid ja Ta elas me keskel. Ta teab täpselt, millest oleme läbi minemas. Selleks aga, et olla efektiivsed tööriistad Ta käes, peame olema valmis avama oma südamed ja hinged Talle, jagades Temaga nii oma võite kui kaotusi.
Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“