LOOTUSKIIR

Me usk keset raskeid aegu loob meile me tunnistuse.  „Selle kohta on ju esivanemad saanud (oma usu läbi) tunnistuse.“ (Heebrealastele 11:2). Kreekakeelne tähendus sellele on „andma tunnistust“. Meie esivanemad, kes uskusid Issandasse, omasid vankumatut, ankurdatud usku. Ja nende vankumatust usust sai maailmale tunnistus Jumala ustavusest keset raskeid aegu. Mõtle korra, mida me eelkäijad kõik kannatama pidid: üleujutusi, pilget, ahelaid, vangistust, tuld, piinamist, sõdu, lõvi koopaid. Kuid keset seda kõike ei kõikunud nende usk Jumalasse mitte kunagi. Miks? Sest neil oli seesmine tunnistus sellest, et Jumalal on neist hea meel. Me esiisad teadsid, et Jumal naeratab nende peale mõeldes ja ütleb: „Hästi tehtud! Te olete uskunud minusse ja usaldanud mind.“
„Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:6). Mil iganes hoiame alal oma usu ka keset raskeid aegu, saame osa samast kinnitusest Pühalt Vaimult: „Hästi tehtud! Sa oled Jumala armastatud tunnistus.“
Leides keset torme rahu Jumalas ja hoides oma usu vankumatuna, saad sa hea tunnistuse, olles kui lootuskiireks neile, kes sinu ümber. Neile, kes jälgivad su elu – olgu see kodus, tööl või naabruskonnas – saab selgeks, et lootus on neilegi kättesaadav. Jälgides sind keset su raskusi, nad mõistavad: „Siin on keegi, kes pole kaotanud oma usku Jumalasse. Tal pole mingit hirmu. Mis küll võimaldab tal uskuda ja usaldada isegi keset selliseid murrangulisi aegu?“
Me Jumal on varustanud meid kõigega, et hoida alal me usku. Isegi, kui rahutused peaks kasvama. Meile on antud Püha Vaimu tunnistus, kes elab meie sees ja Jumala täiesti ilmutatud Sõna Piiblis. Need on need, mis hoiavad meid alal, lastes meil osa saada heast tunnistusest isegi siis, kui maailm peaks vappuma.