JA SIIS TULEB ISSAND TAGASI!

Tänapäeval on kiusatused ja kompromissid oluliselt põletavamad kui nad olid alles põlvkond tagasi. Nii näiteks on Saatan hõivanud suurema osa kogu tehnoloogiast, rikkudes seda meelituste, sensuaalsuse, ihade ja kiusatustega. Miks me siis näeme seda kuuma kiusatuste ahju tänapäeval? Seda, kuidas seksi ja lõbujanu müüakse kõikvõimalike toodete kaudu, kus vähegi võimalik? Miks on meil netis tuhandeid pornolehekülgi? Kes on kogu selle saasta tulva sihtmärk? Selleks pole üldsegi mitte sekulaarne maailm, kes juba nagunii on võrku püütud. Ei, Saatan ei rihi kedagi sealt. Pigem on ta manipuleerinud meediaga, et hiilida pühendunud kristlaste südameisse ja nõrgestada ning hävitada evangeeliumi tunnistust.

Paljude usklike eludes köetakse seda kiusatuste ahju mitmekordselt. Saatan on loonud nende kodudes, tööpaikadel või suhetes olukorrad, mis on pingelisemad kui eales varem ja paljud kord-tugevad-olnud kristlased annavad alla ning loobuvad Jumalast. Nad ei palveta enam, et abi saada, vaid mõtlevad pigem, et nende katsumus on liiga suur, et sellest välja tulla!

Kuid Taanieli 3-peatükis pööras Jumal kogu Saatana skeemi võimaluseks eksponeerida kogu Paabeli rahvale oma tunnistust. Kuna need kolm noort meest keeldusid kummardamast kuldkuju ees, otsustas Jumal nad päästa. Ja nad andsid kogu rahvale selge ja konkreetse tunnistuse Jeesusest Kristusest! Paabeli kuningas ise tunnistas: „Eks me heitnud kolm seotud meest tulle?”…„Vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane.” (Taanieli 3:24-25). Kuningas tühistas kiirelt oma käsu kummardada ebajumalat ja andis välja uue käsu: „Nüüd antakse minu poolt käsk, et igaüks, olgu mis tahes rahvast, suguvõsast ja keelest, kes kõneleb häbematult Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa!” (Taanieli 3:29). Mu armsad – see kõik juhtus vaid tänu nende kolme mehe tunnistusele. Meeste, kes armastasid oma Jumalat ja olid usus valmis andma oma elud Tema eest.

Jah, olukorrad lähevad kuumaks nii majanduslikus, füüsilises, hingelises kui vaimses mõttes ja võimalik, et mitmel muulgi moel. Kuid Jumala käsi on juba kõigi Ta eraldatud jumalakartlike meeste ja naiste üle ja Tema evangeelium saab jätkuvalt kuulutatud, tunnistuseks kõigile.

Ja siis tuleb Issand tagasi!