MÄÄRATUD RÄÄKIMA by Carter Conlon

Juba minu kristliku elu algaastatel pani Jumal mu südamesse väga tugeva armastuse kadunud hingede vastu. Seetõttu tuli mu elus ka ette aegu, kus kogesin vastuseisu ja isegi ähvardusi. Kuid sellest hoolimata ei suutnud ma vaikki olla, kuna hoolisin inimestest nii väga ja lihtsalt tundsin, kuidas pean neile rääkima Jeesusest Kristusest. Mehed ja naised mu ümber olid suremas oma pattudesse, mistõttu keegi, kellel Jumala kaastunne südames, pidi kõnetama neid. Taoline kutse on igaühe me elude üle.

Paulus ütles seda järgnevalt: „Mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud. Sel põhjusel ma ka kannatan.“ (2 Timoteose 1:11-12). Paulus ütles: „Ma kannatan, mind on kutsutud ja seatud.“ Nõnda samuti on Jumal määranud igaühte meidki olema kõnekad tunnistajad Tema tõest. Me elame ajal, kus ei tohi vaikida. Meid on kutsutud seisma selle eest, millesse usume; tunnistama sellest, kuidas Jumal on meid muutnud ja kuidas Ta jätkuvalt toimetab me eludes. Meid on kutsutud seisma ilma häbi tundmata, selle asemel, et pugeda peitu langenud inimkonna irvituste ja mõnituste eest. Jumal on loonud meile kõik võimalused selleks.

Enne mainitud salme ütles Paulus Timoteosele: „Vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu.“ (2 Timoteose 1:8-9). See kõik saab sündida vaid tänu Jumala eesmärkidele ja armule! Otsekui Jumal ütleks: „Ma nägin sind tulemas ja lõin tee su jaoks. Ma lõin sulle võimaluse, kuidas lõigata läbi vajadus kogeda pidevalt inimeste tänu ja heakskiitu. Ma lõin sulle tee, et täita minu püha kutset su elus – mitte vaid osaliselt, aga täies mahus. Ma lõin sulle tee, et armastada inimesi üleloomuliku armastusega. Ma olen valmis sind täitma oma Püha Vaimuga, andes sulle julguse olemaks hääl Jumala kuningriigi eest – kuid mitte omaenda jõus, vaid minu Vaimu läbi!“


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.