JUMALAL OLI SEE MEES JUBA VALMIS

See oli Iisraelis üks raske aeg, kuna rikutus ja usust taganemine vohasid üle maa. Selleks ajaks oli Jumala seaduselaegas juba Iisraelist minema viidud. Eeli, kogu rahva ülempreester, oli laisk ja jäi loorberitele puhkama, sallides samal ajal oma poegade liiderlikkust. Tänu juhtide vabameelsusele, leidsid templis aset meeletud kõlvatused ja abielurikkumised. Kuna aga Eeli oli nii ära harjunud sellise lõdva eluga, ei võtnud ta ka midagi selle peatamiseks ette.

Kuni ühel hetkel Jumal märgistas kogu tolle aja religioosse süsteemi sõnaga, mis tähendas „Jumala Vaim on lahkunud siit paigast“. Taaskord olid saatanlikud jõud saavutanud suure mõjujõu ja inimlikult tundus, et Jumal on kaotanud nii palju, et selle taastamine on peaaegu võimatu. Kuid Jumalal oli kogu selle aja juba keegi väljavalitud – väike poisslaps nimega Saamuel.

Ajal, kus kõik jumalasulased tema ümber tegelesid abielurikkumiste ja iharustega, õppis Saamuel kuulma Jumala häält. Ja mida lähedasemaks ta Jumalaga sai, seda enam Püha Vaim teda prohvetliku sõnaga täitis. Temast sai tunnistus – elav tõestus Jumala väest! Piiblis on öeldud, et nõnda nagu Saamuel arenes ja kasvas, ei läinud ükski ta sõna kaotsi. St. et ta kõneles väe ja meelevallaga. Ja tänu oma jumalikule meelevallale, ei saanud ka ükski rahvas tõsta oma kätt Iisraeli vastu üle 40 aasta.

„Ja Saamuel kasvas ning Issand oli temaga ega lasknud ainsatki oma sõna tühja minna. Ja kogu Iisrael Daanist kuni Beer-Sebani sai teada, et Saamuelist oli saanud ustav Issanda prohvet. Ja Issand näitas ennast edaspidigi Siilos, sest Issand ilmutas ennast Siilos Saamuelile Issanda sõna läbi.“ (1 Saamueli 3:19-21).

Taaskord tõstis Jumal esile üheainsa mehe tunnistuseks kogu rahvale. Jumal ei vajanud ühtegi sõjaväge, organisatsiooni ega mingit „uut asja“. Kõik, mida ta vajas, oli üks õige mees Tema ees – kedagi, kelle teenistus oli täielikult pühendatud ainuüksi Tema pühadele teedele!