USU TEOD by Gary Wilkerson

Niipea, kui apostel Peetrus vangikongist imeliselt pääses (vt. Apostlite teod 12:7-11), läks ta majja, kus rahvas tema eest oli eestpalveid teinud, tahtes jagada kõigest, mis oli juhtunud. Rahvas palvetas innukalt veel siiski, kui ta juba värava taga koputas. Neil polnud aimugi, kui efektiivsed nende palved oma usuvenna eest olid olnud. Piibel ütleb, et nad palvetasid lakkamata. St. nad hoidsid Jumalast kinni ega andnud alla. Vot see on palve, mille sarnast Kristust kutsub omagi kogudust üles paluma. See on vankumatu ja innukas oma igatsustes näha oma lähedast, sõpra või tervet linna saamas vabaks.

Kui need usklikud said aga teada, et nende palvetele on vastatud, juhtus midagi väga huvitavat – nad ei uskunud seda! Teenijatüdruk tuli neile ütlema, et Peetrus on värava taga („Rõõmu tõttu ei avanud ta väravat, vaid jooksis sisse ja teatas, et Peetrus seisab värava taga.“), aga nemad ütlesid, et ta jampsib. Tema muudkui kordas, et tegu puhta tõega, aga nemad muudkui kordasid, et see vaid tema ingel seal värava taga! (vt. Ap.12:14-15). Ilmselt uskusid nad, et Heroodes on Peetruse juba ammu maha löönud.

Kuid Jumal on oma vabastusteenistuses aktiivne. Ta saadab vaid ühe sõnaga korda midagi võimatut ja kui Ta kellegi vabaks teeb, on ta tõesti vaba. Kuid ehk oled oma eluski märganud midagi, kui mõne oma probleemiga maadled. Nimelt seda, et Jumal avab sulle küll esimese värava või paar, kuid viimane värav jääb usu kaudu su enda avada. Ta avas Peetrusele üleloomulikult kõik vanglaväravad, kuid viimasest läbiminek nõudis inimesepoolset usku ja tegutsemist.

Miks Jumal nii teeb? Sest Ta teab, et isegi meie kõige innukamate palvete keskel võib leiduda kübeke uskmatust me südameis. Jah, Jumal on kõikväeline ja võimas, kuid Ta tahab, et ka Tema pruut oleks kaasatud lunastustöösse. Iga Jumala ehe liikumine läbi ajaloo on nõudnud mehi ja naisi, kes tõusevad ja ütlevad: „Tahan olla kaasas selle looga. Võin küll olla nõrk või häbelik, kuid Jumal austab neid, kes tegutsevad usus.“

Jah, see kõik saab alguse palvest. Püsivad ja innukad palved liigutavad Jumalat, pannes Teda avama raudväravaid ja laskma vange vabadusse. Peetruse lugu on selge tunnistus sellest. Kuid samas näeme ka sellest loost, et kui me ei tegutse usus, avades seda viimast väravat, jäävad mõned kinnipeetud ukse taha. Ehk siis viimane osa püsivast palvest on ustav tegutsemine.