NÄLJANE KRISTUSE TÄIUSE JÄRELE

Kui oled näljane ja janune Kristuse täiuse järele, võid olla kindel, et Saatan kuulutab sulle sõja. Kui ta näeb vähimaidki märke sellest, et su pühendumine on ehe - oled innukas palves ja oled salanud iseenda – kasutab ta kõikvõimalikke relvi otse põrgust, et hävitada su tunnistust. Miks? Sest su tunnistus on Jumala vastus usust taganemisele ja hävingule!

Selles seisnes ka kogu põleva ahju teema Taanieli raamatus. Saatan töötas välja väga kavala plaani, et hävitada ainus tunnistus Jumala väest, mis oli veel Paabelisse alles jäänud. See päädis tulikuuma ahjuga, mis oli mõeldud tapma elavat tunnistust Jumala evangeeliumi tõest (vt Taanieli 3).

Paabelis oli kolm noort iisraellast, kes teenisid kõrgetel valitsuskohtadel. Tegu oli meestega, kes olid elav näide evangeeliumist, mida nad kuulutasid. Nad olid eraldanud end Paabeli ihasid täis elustiilist, pühendudes selle asemel hoopis palvele. Need kolm meest ei olnud ei prohvetid ega ka preestrid, vaid tavalised ilmikud, kes jäid ustavaks Jumalale, omades puhast südant keset ebamoraalseid masse.

Loomulikult ajas see Saatana vihale, mistõttu ta tungis Paabeli kuninga südamesse. Kuningas püstitas suure kuldse kuju ja kuulutas selle rahvuslikuks jumalaks; objektiks, mida ülistada. Seejärel aga kogus kõigist Paabeli all olevatest rahvastest kokku kõik ametnikud ja sulased, andes teada nende uuest usust. Kui siis muusika mängima hakkas, pidid kõik selle uue jumala ees kummardama. Saatan õhutas kuningat ka suurt tellistest ahju ehitama ja seda nii, et seal sees põlevad tulised leegid oleksid kõigile nähtavad. Miks Saatan seda tegi? Sest ta oli kindel, et Paabelis ei leidu ühtegi valitsejat, kohtunikku või korravalvurit, kes seisaks uuele korrale vastu. Nii ei pidanud neid ei meelitama ega ka ähvardama. Pigem olid nad ehk pahviks löödud, mõeldes: „Kes see ikka tormi vajab? Meil läheb niigi hästi – meil on rikkusi ja vara, süüa-juua ja muidu hea elu. Pealegi on see uus usk üsna leebe inimeste suhtes. Me ei hakka ju sellele vastuseismise nimel kõigest heast loobuma?“

Kuid mida see põletav ahi endast siis kujutas? See oli täielikult Saatana töö – tema poolt käivitatud manipulatsioon, hävitamaks neid kolme juudi meest. Ta tahtis hävitada ainsa Paabelisse alles jäänud tunnistuse Jumalast! Kuid need kolm noormeest vastasid kuninga käsu peale: „Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!“ (Taanieli 3:17).