TÕESTATUD FAKT

„Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.“ (Matteuse 24:14).

Paljud koguduse inimesed püüavad määratleda Kristuse tagasituleku aega pannes tähele ajamärke. Taolised märgid on leitavad konkreetsetest sündmustest nagu näiteks juutide naasmine Iisraeli. Samas aga peegeldab Jeesuse teist tagasitulekut kõige paremini Tema enda poolt öeldud klausel ülaltoodud piiblisalmis. Lõpp tuleb alles siis, kui evangeeliumist on tunnistatud kõigile rahvastele. Sõna, mida Jeesus kasutab „tunnistamise“ all, tähendab kreeka keeles „tunnistust“. Ehk otse öelduna: tõestatud fakti.

Kristus ei räägi selles salmis ainuüksi evangeeliumi kuulutamisest, vaid selle esitlemisest tunnistusena. Ehk lühidalt öeldes: meie poolt kuulutatav evangeelium on efektiivne vaid juhul, kui meie oma elu tõestab selle reaalsust ja paikapidavust.

Võiks ju arvata, et Ameerikas, kus on tuhandeid evangeelseid kogudusi, antakse evangeeliumist võimast tunnistust. Kuid paljud kogudused on läinud tõelise Kristuse evangeeliumi osas kompromissile. Tõde on see, et vaatamata evangeelsele kuulutustööle paljudes neis kogudustes, on väga vähe tunnistust Kristuse valitsemisest nende inimeste eludes, mis muudaks nende kuulutuse vettpidavaks. Nad ei ole tõeliseks tunnistuseks oma linna või rahva keskel.

Alati on muidugi erandeid. Mulle meenub siinkohal üks baptisti koguduse pastor, kes plaanis kord ehitada uue, suure võimsa kiriku. Ta kogudus kasvas imekiiresti ja ta hakkas lähemalt uurima koguduse kasvu liikumise kohta. Kuid ta abikaasa koges südames Jumala õhutust hoopis paluda ja otsida Tema palet, mida peagi tegi ka see pastor ise. Ta loobus peagi unistusest suurte rahvahulkade järgi koguduses ja hakkas olema pigem tunnistus sellest, mida kuulutas.

Ta seadis ühe jutluse ajaks koguduse ette suure ekraani ja ütles: „Jumala Vaim on mind kõnetanud ja rääkinud mulle meie koguduse pattudest. Seetõttu vaatame need täna kõik üheskoos üle!“ Ja ta hakkas slaid slaidi järel näitama pilte hooramistest, abielurikkumistest, alkoholismist, uimastite tarbimisest ja pornograafiast. Seejärel aga alustas oma jutlusega: „Me ei hakka hetkel uut suurt kirikut ehitama. Peame esmalt Kristuse elava telgi korda saama ja siis alles vaatame, mis edasi saab. Peame esmalt evangeeliumi sõnumi omaendi eludes välja elama!“ Tänasel päeval liigub Jumala Vaim võimsalt selles koguduses. Paljud inimesed liituvad selle kogudusega, seades oma elud Jumala ees korda, sest nad kuulevad evangeeliumit, mille taga on elavad tunnistused!