JUMAL TEGI SEDA LÄBI ÜHE MEHE

Kujutage ette iisraellaste armetut seisu Egiptuses. Jumala rahvas elas ääretus viletsuses, olles ümbritsetud laialt levinud usust taganemisest. Nad olid täiega Saatana jalgealused, kes manipuleeris tolle aja poliitiliste jõududega, et kehtestada kõikvõimalikke seadusi nende vastu ja kiusata neid taga. Vaenlane pilkas ja irvitas Jumala tunnistuse üle maa peal. See oli kui „pimeduse tund“ Iisraeli ajaloos ja pikapeale hakkasid inimesed kaotama lootust. Nad taganesid usust, hakates nautima Egiptuse hüvesid ja naudinguid. Ebajumalate kummardamised ning abielurikkumised vohasid kui kulutuli. Iisraellaste olukord tundus lootusetu ja nende usk hakkas vaikselt hääbuma.

Kuidas aga Jumal sellele üha enam maad võtvale pimeduse väele reageeris? Ässitas Ta kõik ümbritsevad impeeriumid Egiptuse vastu, tõestamaks oma ülemvõimu? Õhutas Ta egiptlaste vahel kodusõda? Saatis Ta ehk hävitavad inglid? Ei! Jumal ei teinud ühtegi neist asjust. Tal oli hoopis teistsugune plaan, valides välja ühe mehe – Moosese! „Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.“ (Psalmid 103:6-8).

Mooses oli palveinimene, kes oli end täiega häälestanud Jumala lainele. Ta ütles „ei“ Egiptuse naudingutele, kergele elule ja kiusatustele, elades täielikult Püha Vaimu valitsuse ja juhtimise all. Tal polnud mingeid oma plaane ega ambitsioone. Ta ei lootnud vähimalgi määral oma inimlikele võimetele, vaid sõltus täiesti kõikvõimsast MINA OLEN’ist kui oma ainukesest allikast. Ta tuli pühalt maalt, omades püha nägemust Jumalast.

Nii et iisraellaste kõige „pimedamal tunnil“, mil’ tundus, et vaenlane neelab neid kõige täiega, tõstis Jumal esile mehe, kes oli neile eeskujuks ja kinnituseks kõiges ja kõikjal. See üks mees lammutas maha ühe kogu rahva, tõstes samal ajal üles teise. Jumal tegi seda kõike vaid läbi ühe mehe!