SULLE LÄHEDAL by Claude Houde

Minu viimane mälestus oma kallist sõbrast, pastor Bernard Sigouin’ist, oli üks imeline hetk, kus ta seisis käed tõstetuna taeva poole ja laulis:

See on mu armastuse laul
Sulle Päästja, Sulle Jeesus,
ma annan Sulle kogu au
kallis Päästja, kallis Jeesus.

Ma tänan Sind, et ma kuulun Sul nüüd,
see on parim paik mu jaoks.

Sulle lähedal, Sulle lähedal
Sinuga koos on olla mu soov
Sulle lähedal.

See on see, kuidas pastor Bernard lahkus siit maisest elust oma Taevase Isa juurde. Ülistuslaul huulil ja rõõm Jumala ustavast teenimisest südames kuni lõpuni välja. Ta leidis end selle lähedal, kelle kätte oli end vankumatus usus kogu elu usaldanud. Ja kui ta seal samas kirikupõrandal, kus ta oli teeninud kogu oma elu, kokku kukkus, meenus mulle salm Piiblist: „…pigem ära olla ihust ja viibida Issanda juures.“ (2 Korintlastele 5:8).

Minu jaoks oli suur eesõigus jagada Jumala Sõna tema matustel, kuhu olid kokku tulnud tema lähedased, pereliikmed, pastorid, juhid ja piiblikooli õpilased, et avaldada talle viimast austust ja tunda rõõmu tema usust ja elust. Jagasin neile kõigile piiblikohta, mis kutsub meid üles omama usku, mis iial alla ei anna: „Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud…Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga! Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. „Sest veel ainult pisut, pisut, siis tuleb see, kes peab tulema, ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt.” Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge.“ (Heebrealastele 10:23, 35-39).

Olgu see inspiratsiooniks uuele põlvkonnale, haaramaks see põlev tõrvik – absoluutne veendumus sellest, et ilma usuta on võimatu üldse midagi saavutada! Tungigu te usu valgus külma ja pimedasse uskmatuse öösse, tuues lootust ja juhatust kõigile, kes kaotanud pinna jalge alt ja kelle jaoks uskumine on elu ja surma küsimus!


__________
Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.