VÕITES RAHVAID KRISTUSELE

„Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” (Apostlite teod 1:8).

Olen ühtaegu hämmingus ja kohkunud nii noorte kui vanade jumalasulaste üle, kes jooksevad mööda maailma, et leida strateegiaid koguduse kasvu saavutamiseks. Paljud pastorid osalevad kõikvõimalikel seminaridel, konverentsidel ja „ajurünnakutel“, kus noored jumalariigi professionaalid kasutavad erinevaid jooniseid ja graafikuid näitamaks, kuidas rajada suuremaid kogudusi. Teised jumalasulased on jälle haaratud „ärkamistest“, püüdes omandada uusi meetodeid, kuidas Püha Vaim võiks langeda nendegi koguduste üle.

Tänasel päeval saadavad misjoniorganisatsioonid välja enam töötegijaid kui eales varem. Nende peamiseks hüüdlauseks on saanud: „Me peame saama rohkem rahvast misjonipõldudele! Vajame enam kvalifitseeritud mehi ja naisi, võitmaks rahvaid Jeesusele!“ Kuid paljud väljasaadetud misjonärid naasevad juba 2-3 aasta pärast tagasi koju. Nad on omadega täitsa metsas, heitunud ja rahvaste seas tegutsevate deemonlike jõudude poolt maatasa tehtud. Miks? Sest nende elud ei vastanud evangeeliumile, mida nad kuulutasid. Nad polnud kunagi arendanud teadmisi ja arusaama Kristuse valitsusest või Püha Vaimu täiusest. Mu armsad, see nõuab palju enamat, kui uusi ideid ja strateegiaid, et puudutada rahvaid ja juhtida nad Kristuse juurde. Kõik meie plaanid on hukule määratud, kui Jeesus ei valitse igas meie eluvaldkonnas!

Iialgi varem pole ajaloos olnud aega, kus deemonlikud jõud tõusevad täie tambiga põrgu sügavustest. Seadusetus ja korratus vuhiseb mööda maad ja rahvas tõuseb rahva vastu. Seda kõike vaid seetõttu, et Saatan on päästnud valla kõik oma deemonlikud hordid, pidamaks viimast lahingut Jumala pühade vastu! Samas pole Jumalat kunagi rabanud jalust ükski asi, mis me maailmas toimub. Ta pole üllatunud sellest kohutavast narkokatkust või abortide vereojadest. Seega, mis on Tema vastus keset seda rikutud, tormist maailma? Milline on Tema vastumürk kõigele usust taganemisele ja kasvavale deemonlikule väele? Mida Jumal teeks keset seda hävinguaega?

Tema vastus on sama, mis on alati olnud – tuua esile Kristuse võit ühel uuendatud moel. Jumal on alati reageerinud, tõstes esile ühe uue käputäie mehi ja naisi, kes on ehedaks ja puhtaks tunnistuseks Tema päästvast ja pühitsevast väest. Sama kehtib ka tänapäeval. Tema plaan keset kõike seda antikristlikku möllu, on tuua esile Kristust täis võitjad – jumalakartlikud mehed ja naised, kelle elud on täielikult alistatud Tema valitsuse ja juhtimise alla!