ARMU HIND

Isegi, et sa olid aheldatud oma sidumiste külge, kostis su südame hüüe Jeesuseni ja Ta imeline arm leidis su. Ta avas su silmad, muutis sind ja täitis sind oma Püha Vaimuga. Seejärel aga tegi sinust auastja, et kuulutada Tema evangeeliumi.
Siinkohal aga ära unusta, et tegu on väga hinnalise armuga, mille osaliseks sa said. Me kuulutame kõikjal sellest, kuidas Jumala arm on kõigile tasuta; kuidas seda ei saa välja teenida ja kuidas selle hind sai täielikult makstud Jeesuse valatud vere läbi. See kõik vastab tõele ja Jumal on enam kui rahul selle hinnaga, mille Jeesus maksis selle eest, et lasta meil osa saada oma armust, pärida taevas ja kindlustada meile igavene elu.
Ometigi on Jumala armul ka inimlik külg – meie pool. Mida see meile maksma läheb? Sellel on kõrge hind saada tõeliseks Jumala armus peituva väe tunnistajaks, mille osaliseks me oleme saanud. Fakt on see, et selle sama armu jagamine, millest ise oleme osa saanud, läheb meile maa peal kalliks maksma. See on igapäevane hind, mida maksta.
KRISTUSE EESKUJU
Jeesus andis meile korralduse: “Olge armulised, nagu teie Isa on armuline.” (vt Luuka 6:36). Ja nagu me Jeesuse enda eeskujust näeme – sel on üsnagi kõrge hind olla sama armuline kui Isa. Mida enam Kristus saab ülendatud me eludes, seda enam saame maailma poolt kogema järgnevat:
  • Täielikku hülgamist
  • Meie sõnade eiramist
  • Jumala armu pilget ja hülgamist
Jeesus maksis armu eest oma eluga ja sina ning mina peame samuti maksma oma hinna.