SUUREMAD TEOD - Gary Wilkerson

„Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde.“ (Johannese 14:12).
Mida Jeesus selle all mõtleb, kui ütleb, et me saame tegema suuremaid tegusid kui need, mida Tema tegi? Me leiame võtme sellele küsimusele selle salmi viimases lauses: „Sest mina lähen Isa juurde.“ Mis täpselt juhtus tänu sellele, et Jeesus läks peale oma surma üles taevasse Isa juurde?
  • Maa sõna otseses mõttes värises 
  • Hauad avanesid ja kõik surnud ärkasid ellu 
  • Jeesus kuulutas häid sõnumeid kõigile surnutele põrgus
Ja seejärel tegi Jeesus meie heaks järgmist: „Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti.“ (Johannese 14:16).

Selle kaudu, et Jeesus läks Isa juurde, saab Ta päästa igaühe, kes hüüab appi Tema nime. Ta pakub ülestõusmise elu ja täidab oma järgijad omaenese ligioluga läbi Püha Vaimu. Kõik, mida Ta selle lühikese aja jooksul peale oma surma tegi, on kokkuvõetav järgnevas – Ta tegi meid üheks Jumalaga. Kuid see sai juhtuda vaid tänu sellele, et Ta läks Isa juurde.

See selgitab ka, kuidas me saame teha suuremaid tegusid, kui Kristus ise tegi. Oma lihalikus loomuses mõtleme me nende „suurte tegude“ peale samal skaalal, kui millised Jeesuse enda imelised teod olid:

  • Suurte rahvahulkade toitmine vaid mõne leivaga 
  • Vee peal kõndimine 
  • Tervendava väe demonstreerimine
Jeesus aga näitas, mida Tema nende „suuremate tegude“ all mõtles: tuua evangeeliumi valgust – päästvat, vabastavat, elumuutvat evangeeliumi - maailmale.