TEENIDES HÄDASOLIJAID - Claude Houde

Jeesus küsis oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimese minu olevat?“ (vt Markuse 8:27) See küsimus on sama värske ja ütlemata oluline tänapäevalgi. Mida meie ilmalik ühiskond arvab? Milline on kaasaegse maailma nägemus kogudusest?
Luba mul öelda kõike järgnevat nii selgelt kui ma vähegi suudan, tehes seda lahkelt, samas otsekoheselt, jagades tõde armastuses. Tänu oma ringi liikumistele üle maailma, olen kokku puutunud tuhandete juhtidega, omades otsest kontakti nende kogudustega. Ja mul on sageli hirm, et kaasaja kogudus on vaikselt, aga otsusekindlalt langemas hullumeelsuse rööpaisse. Hullumeelsuse kohta on mitmeid definitsioone, kuid üks kõige asjakohasemaid on selline: „Hullumeelsus tähendab teha ikka ja jälle ühte ja sama asja, oodates samas erinevaid tulemusi.“ See on ju hullumeelne!
Üle 90% Põhja-Ameerika kogudustest pole viimase 20 aasta jooksul näinud märgatavat kasvu ja ometigi ei näe nad vähimatki põhjust millegi muutmiseks!
Armas lugeja, Aabraham – me usuisa – vabastas vangisolijaid, võitles vaeste eest, ehitas kaevusid ja toitis näljaseid. Me võime leida alates 1 Moosese raamatust, kuni Ilmutuse raamatuni välja, värvikaid tõotusi, tõsiseid hoiatusi ja selgeid korraldusi, mis kõik kutsuvad meid üles teenima hädasolijaid. Piiblis mainitud prohvetid ja vaimulikud õpetasid heldekäelisusest ja olid ise eeskujuks selles. Koguduse ajaloo kõige kirkamad hetked on alati olnud need, kus kogudus on otsustanud astuda välja rõhutute eest ning elada välja oma tõelist kutset ning eesmärki.
Jumala Poeg esindas kõiki Kolmainsuse igavikulisi, muutumatuid ja jumalikke igatsusi ning kavatsusi, kui tuli kõige vaesemate sekka, toitis suurel hulgal näljaseid ja tervendas igat sorti haigusi ning päästis kannatustest.

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.