MIDA TA TEGI ME HEAKS - Gary Wilkerson

Jeesus veetis maa peal 33 aastat. Oli see kõik tõesti vaid selleks, et Ta saaks piisavalt vanaks, et ristil surra? Või selleks, et omada teatud kogemusi, mida kirja panna? Ei, loomulikult mitte.
Jeesus tegi selle 33 aasta jooksul midagi, mida mitte keegi teine pole olnud võimeline tegema. Ta võttis iga Piiblis kirjas oleva seaduse, käsu ja reegli; iga mõtte, mis Jumalal oli õiglase elu kohta – püha, puhas ja täiesti kuulekas Jumalale – ning täitis iga viimse kui neist. See on ka põhjus, miks Ta sai öelda: „Ma ei tulnud seadust tühistama, vaid seda täitma.“ (vt Matteuse 5:17) Ehk mida Ta sellega ütleb, on see, et ainuüksi Tema üksi suutis täita käsku täiuslikult.
JUMALA HEAMEEL
Jumal ütles: „Mul on Temast hea meel, sest Ta täitis igat viimset kui põhimõtet, mille olen eales inimkonnale andnud. Ta täitis need kõik.“
Õigeksmõistmine ei peitu vaid selles, et Jeesus on puhastanud sind su pattudest ja andestanud sulle nii su mineviku, oleviku kui tuleviku patud. See peitub ka selles, et Ta on omistanud sulle õigsuse. Ehk teisisõnu – Ta andis sulle ja kattis sind õigsusega, milleks Ta ise on. Ta korraldas ära kõik su patud, valu ja kannatuse, kandes need ristipuule.
Ja siis Ta tegi veel midagi, mida paljud kristlased ei mõista. Ta võttis kõik selle, mille Ta ristil korda saatis ja tegi sellest lõpliku võidu. Kui Ta ütles: „See on lõpetatud!“, siis Ta ainuüksi ei surnud su pattude eest, aga Ta suri ka su õigsuse eest. Nii et isegi, et meis endis pole mingit õigsust, kingib Ta meile oma õigsuse.