KETSEMAN

Peetruse julge usk võimaldas tal käia vee peal, et jõuda merel oleva Jeesuseni. Kuid niipea, kui Peetrus nägi enda ümber tõusvaid laineid, hakkas ta vajuma ja korraga sattus see kartmatu jünger paanikasse, kisendades: „Issand, päästa mind!“ (Matteuse 14:30)

Jeesus sirutus Peetruseni ja temast kinni haarates, ütles: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?” (Matteuse 14:31) Olgu siinkohal täpsustuse mõttes öeldud, et neid sõnu Peetrusele öeldes, ei naeratanud Jeesus kohe mitte. Ta oli südamest kurb oma lähedase sõbra uskmatuse pärast ja päris aru: „Miks sa küll kahtlesid minus, Peetrus? Kas ma pole mitte kõikväeline Issand?“

ÄRA OOTA KRIISIDE TEKKIMISENI

Nii nagu Peetrus, võivad paljud meistki liikuda aastaid julgelt usus, kuni mõni kriis meid tabab ja me silmad me olukorrale kinnitab. Raskenevad olukorrad võivad lasta paanikal võtta võimust me üle ja me arvame, et me läheme omadega põhja. Ometigi on Jumal kogu selle aja meie käe-jala ulatuses.

Palusin, et Püha Vaim näitaks mulle, kuidas kõrvaldada uskmatus oma elust, paludes: „Issand, kuidas ma küll saaksin heita selle mäe oma südamest? Kuidas küll saaksin vabastada oma hinge kõigest, mis takistab Sinu imet-tegevat väge liikumast?“ Ta sosistas mulle: „Kui tahad omada meelevalda iga oma kahtluse ja hirmu üle, on üks koht, kuhu pead minema.“

VASTUSTE KOHT

See vastus on leitav vaid ühest ainsast kohast – Ketsemanist.

Ketseman oli aed, kuhu Jeesus läks palvetama, kui Tema katsumused muutusid talumatuks ja Ta karikas sai täis (vt Matteuse 26:36-46)

  • Ta valas Isa ees nuttes välja oma sügavaima valu 
  • Ta võitis lahingu iga kurjuse jõu ja väe üle  
  • See on paik, kus kõik takistused peavad kuuletuma Jumala Sõnale
Jah, sa pead ehk kohtuma Temaga pisarate valamise seisus, kuid sa tuled sealt läbi ja saavutad võidu.