ARMULINE JUMAL

„Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu! Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!“  (Luuka 6:35-36).
Läbi kogu Piibli kõlab üks võimas sõnum: „Sest Issand, su Jumal, on halastaja Jumal“ (5 Moosese 4:31). See armu (leebuse, kaastunde, andestuse) teema moodustab täiega Vana Testamendi tuumiku. Võime lugeda selle kohta ikka ja jälle nii 5 Moose raamatust, Ajaraamatutest, Nehemjast kui ka Psalmidest: „Issand, su Jumal, on halastaja ja armuline.“ Nõnda samuti jookseb see armu teema läbi ka kõigist evangeeliumitest ja kogu Uuest Testamendist.
KALLIHINNALINE OHVER
Kui Jumal vaatas alla maa peal vohavale liiderlikkusele, ei pööranud Ta ometigi selga oma loodule. Ta ei andnud selle patuse, jumalatu ja himudest läbi imbunud maailma suhtes alla. Küll aga annab Piibel meile teada millestki, mida Ta arm patuse maailma suhtes Talle maksma läks. Ta saatis oma Poja siia maailma meie keskele ja ohverdas Ta tänu oma imelisele armule, nii et Kristus võttis kõik me patud ja süü enda kanda.
Mõtle sellele kõrgele armu hinnale, mille Jeesus maksis. Selle kaalu pole võimalik isegi välja arvutada. Keegi ei suudaks eales mõõta ära Jeesuse valu, mida Ta koges, kui kogu maailma patud enda kanda võttis.